Gå til hovedsiden

Hvordan påvirker teknologi HR?

De siste årene har teknologi preget mange overskrifter. Ikke bare for deg og meg som forbruker, men også for arbeidslivet og ikke minst HR. Kunstig intelligens, blockchain og robotics er kun noen få begreper som har blitt vanlige den siste tiden. Hva betyr det egentlig i praksis når den teknologiske utviklingen er eksponentiell?

Hva er eksponentiell utvikling?

Lineær vekst er jevn økning, men teknologien utvikles ikke lineært. Teknologien utvikles eksponentielt. Husker du historien om keiseren som var så fornøyd over oppfinnelsen av sjakkbrettet og tilbød vismannen hva som helst i betaling? Vismannen ønsket ett riskorn for det første feltet, 2 for det andre, 4 for det tredje, 8 osv. Keiseren tenkte at dette var beskjedent og gikk fint. Ved omtrent halve brettet er det en stor risåker, noe som gjorde det vanskelig å innfri betalingen. Den samme effekten ser vi innenfor teknologien.

Deloitte Global Human Capital Trends illustrerte denne utviklingen i fjor.

Eksponentiell teknologi i praksis

Den første kurven viser den eksponentielle veksten innen teknologi. I følge Deloitte skjer denne fordoblingen hver 18-24 måned, slik at mobile enheter, sensorer, kunstig intelligens og roboter påvirker livene våre raskere og mer inngripende enn tidligere. Den andre kurven illustrerer hvordan vi som individer raskt tilpasser oss den teknologiske utviklingen. Samtidig ser vi at virksomheter ligger bak og at lover og regler ligger enda lenger bak.

Gapet mellom teknologien og virksomheten

Hva betyr gapene mellom kurvene i det daglige? I praksis kan det bety at virksomheten går i Kodak-fellen, men det kan også bety at den ansatte opplever å være midt mellom spennende teknologisk utvikling og en virksomhet som ikke henger med i utviklingen. Dette stiller krav til virksomheten og til HR.

Hva gjør vi nå?

Det finnes et hav av artikler og oppskrifter om hva fremtidens leder og fremtidens HR må gjøre. Flere av disse tipsene kunne blitt ramset opp her. Jeg skal ikke påstå at vi skal servere fasiten. På samme måte som deg, jobber vi daglig med å utvikle organisasjonen og HR-funksjonen i takt med utviklingen for å lukke gapet mellom kurvene.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med dette?

Meld deg på HRnyhetsbrevet

Mest populære