Gå til hovedsiden

Teknologi driver endringer

Vi som privatpersoner i Norge ligger langt fremme når det gjelder digitalisering og teknologi. Næringslivet henger fortsatt etter, og tiden er inne for å øke produktiviteten ved teknologisk endring.

Visma.net ERP

Det handler om automatisering

Det er ingen tvil om at det er et stort potensiale i de aller fleste virksomheter når det kommer til automatisering og effektivisering av rutineoppgaver. Da spesielt knyttet til økonomifunksjonen og administrative arbeidsoppgaver.

Ifølge Erlend Sogn i Visma, kan næringslivet spare hele 1,2 milliarder kroner ved å bruke elektroniske reiseregninger, og svimlende 27 milliarder kroner ved full omlegging til e-faktura. Så hva er det vi egentlig venter på? Er det frykt for å miste jobben, eller er det kanskje tanken på å gi slipp på kontrollen over det håndfaste som vi har vært vant med i alle år? Automatisering behøver ikke å bety oppsigelser. Som Sogn har nevnt tidligere:

– Automatisering kan også bidra til økt produktivitet slik at din bedrift kan håndtere flere kunder – uten å øke bemanningen. Når maskiner erstatter arbeid som mennesker tidligere har gjort, kan menneskene få nye arbeidsoppgaver. Dét er også omstilling.

Hvorfor velger bedrifter nettbasert ERP?

Kostnadskontroll

Bedrifter søker mer forutsigbare IT-kostnader. I stedet for å måtte gjøre én stor investering og i tillegg betale månedlig vedlikehold, ønsker flere og flere å abonnere på de tjenestene de har behov for. Med en løsning som Visma.net, betaler du én månedlig abonnementsavgift basert på de tjenestene de ulike ansatte i ditt selskap har bruk for.

Tilgjengelighet

De fleste ansatte i norske selskaper ønsker enkel tilgang til systemene som brukes i jobbsammenheng. Det er ikke bare viktig å ha tilgang, men viktigere og viktigere blir det at denne tilgangen ikke har store tekniske barrièrer. I et land hvor vi har 96% dekning på mobilt bredbånd gir det flere muligheter for å jobbe fra andre steder enn arbeidsplassen, og ikke minst på alle typer enheter.

Gode integrasjonsmuligheter

Mange bedrifter har flere enn én forretningsløsning, og behovet for at systemene snakker sammen står høyt på listen ved valg av nytt ERP-system. Et system som Visma.net har svært gode integrasjonsmuligheter med andre programmer og kan enkelt skreddersys for bedriftens behov.

Serverpark

Bedrifter ønsker ikke lenger å eie eller drifte egne servere. Vi ser at dette er en av de viktigste grunnene for å flytte opp i skyen, og vi vet at det er svært mange som vil vurdere skyløsninger når serveren er utdatert.

Hva med datasikkerhet?Visma Trust Center

Når du investerer i en skytjeneste, må du kunne stole på at dataene dine er trygge, at personvernet til dine data er sikret og at tjenesten er fullt kompatibel med lover, forskrifter og vanlig praksis.

Visma Trust Center gir deg som kunde all den informasjonen du trenger for å gjøre en kvalifisert beslutning om Visma som tjenesteleverandør. Les mer på Visma Trust Center.

Mest populære