Gå til hovedsiden

Et syvmilssteg for den utskjelte restaurantbransjen

Står vi overfor en revolusjon i restaurantbransjen? Se hvilke fire faktorer som vil gjøre restaurantene enda mer levedyktige i tiden fremover.

Er vi vitne til en revolusjon i restaurantbransjen? Ja, mener artikkelforfatteren.
Mennesker på restaurant

Men er dette et riktig bilde av bransjen? Er den verre enn andre bransjer, slik vi kan få inntrykk av? Og hva kan en økonomisk sparringspartner bidra med for å styrke inntrykket og bidra til en positiv utvikling? Er vi vitne til et skifte i restaurantbransjen?

Mitt inntrykk er at bransjen har tatt et langt steg fremover. Faktisk så langt at vi aner konturene av en revolusjon. Som en profesjonell aktør stiller Visma en rekke krav til våre kunder i restaurantbransjen. Vår opplevelse er at bransjen selv driver disse kravene. Den består av aktører som har faglig tyngde innenfor mat, drift og konseptutvikling. Serveringsstedene sysselsetter over 100.000 personer og omsetter for mer enn 60 milliarder kroner i nesten 4000 bedrifter (antallet refererer til bedrifter med mer enn 2 ansatte og registrert omsetning). Når en så stor bransje flytter på seg, skjer det ting!

En revolusjon i fire akter

Vi tror vi står overfor en revolusjon drevet av fire faktorer:

  • Kravene til kassesystemer blir ytterligere skjerpet i 2017. Oppgraderingen har pågått og pågår for fullt. Dette stiller krav til aktører om å ha orden, samtidig som det stenger smutthull som gjør det mulig å underslå penger.
  • Krav til personallister er en rutine som tvinger bransjen til å ha orden overfor de ansatte. De seriøse (altså de aller fleste) av aktørene tjener på dette. Samtidig blir det vanskeligere for de mindre seriøse.
  • Bransjen har selv tatt tak og gjennomført en gedigen ryddejobb som de kan være stolte av. Mattilsynets smilefjesordning er et godt eksempel på det.
  • Stadig flere velger en profesjonell aktør – som Visma – til å ta hånd om virksomhetskritiske funksjoner som regnskap og lønn og HR. Vi har god kjennskap til restaurantspesifikke problemstillinger, gode integrasjoner med bransjesystemer og kompetente rådgivere og konsulenter. En økonomisk sparringspartner bidrar til trygghet ved at ryggraden i selskapet – økonomien – er i de beste hender.

Når vi ser summen av dette, ser vi seriøse aktører som lykkes. En av utfordringene bransjen har hatt med useriøse aktører, er nettopp at de har kunnet drive svart, noe som gjør at de har en lavere kostnadsbase (ved ikke innbetalte skatter og avgifter). Når denne muligheten sakte men sikkert blir mindre og mindre, baner det veien for seriøse aktører. De følger lover og regler, de holder et høyt faglig nivå, har kontroll på økonomien og de har utviklet en identitet og et konsept. Gjennom dette får de økonomiske muskler og kan finansiere ytterligere vekst.

Endringene i restaurantbransjen skjer nå

Og nettopp dette er spennende. En restaurant som har en identitet eller en særegenhet som markedet etterspør kan utvikles til et konsept. Og et konsept kan kopieres til å gjelde for flere restauranter. Når dette etter hvert skjer i større skala, kan vi begynne å snakke om en revolusjon i bransjen. Hvordan? Ved at de seriøse aktørene blir lønnsomme og får finansielle muskler til å vokse og utvide konseptene sine. Vi tror dette skjer allerede nå.

Bransjen må bare fortsette med alle de gode tiltakene. Seriøse, drivverdige konsepter har kommet for å bli – og de vil bli flere. Dette er en direkte konsekvens av at bransjen er seriøs og samarbeider med seriøse partnere. I Visma har vi tilegnet oss bred innsikt i og kunnskap om restaurantbransjen. Restauranter som velger Visma får en profesjonell økonomipartner på laget som leverer effektive og moderne løsninger.

Mest populære