Gå til hovedsiden

Summer Interns 2022: Dette har overrasket dem mest

Et seks ukers eventyr er over! Hva har de jobbet med, hvilke utfordringer har de møtt og hva har overrasket mest? Les mini-intervjuene her.

VIsma Summer Interns 2022

Å takke av interns er alltid like trist! Årets gjeng med studenter har smakt på livet som prosjektledere, og gjennom seks uker vært ansvarlige for å planlegge og gjennomføre reelle, tekniske prosjekter.

De har imponert oss med allerede kruttsterke evner innen programmering, prosjektledelse, teknisk og finansiell research og analyse, organisering og presentasjon av komplekse data og koordinerende ansvar.

Tusen takk for i sommer! Vi krysser fingrene for at flere av dere blir å se i rollene som Management Trainee og Tech Trainee.

Les mer om Summer Intern-programmet i Visma

Emmiche Wigand (22), 3. klasse Indøk NTNU

Emmiche Wigand, Summer Intern i Visma 2022

Hva har du jobbet med i sommer? 

Jeg har jobbet på et strategisk prosjekt for Visma Enterprise med Martine. Vår oppgave har vært å undersøke tekniske barrierer i offentlig sektor i de Nordiske landene. Bakgrunnen for prosjektet vårt er en OECD rapport som bedømmer hvor digitalisert offentlig sektor er i ulike land. Prosjektarbeidet har bestått av å lese rapporter om GovTech, samt å intervjue segmentledere og bedrifter i Visma. Dette har vi samlet til en oversikt for Visma med en anbefaling videre. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Hvor godt vi har blitt tatt i mot og hvor stort fokus Visma har på at de ansatte skal trives. Det har blitt arrangert masse sosialt i løpet av sommeren, i tillegg har kontoret fantastiske fasiliteter – alt fra gratis frokost, lunsj og ettermiddagsmat, kaffebar, parkering og massør. 

Hvilke tre ord beskriver sommeren i Visma best? 

Morsom, lærerik og utfordrende!

Haakon Melaaen Døssland (23), 3. klasse Indøk NTNU

Haakon Melaaen Døssland, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet med prosjektet «Bridge to Tripletex» sammen med Anne Sofie. Målet med prosjektet var å kartlegge hvordan kunder enkelt og automatisk kan flytte over nødvendig data mellom to av regnskapssystemene Visma tilbyr, Visma eAccounting og Tripletex. Prosjektet var en blanding av strategisk og teknisk, der det var behov å både forstå hvilke data som er ønskelig å flytte over og hva som er teknisk mulig å få med over.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Hvor lett det er å huke tak i kollegaer til møter. Vi hadde et prosjekt hvor det var nødvendig å samle inn masse informasjon fra ulike ressurspersoner i eAccounting og Tripletex, og det var aldri en utfordringen å komme i kontakt med de riktige personene.

Hva er det kuleste du har gjort i løpet av sommeren? 

Fangene På Fortet med de andre internsa. Perfekt team building!

Les mer om Summer Intern-programmet i Visma

Henrik M. V. Tonning (23), 3. klasse Indøk NTNU

Henrik M.V. Tonning, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

Aksel og jeg har jobbet med å analysere data fra utviklerteamene i Visma, for å se om vi kunne finne korrelasjoner mellom hvordan man jobber og hvordan produktene man jobber med utvikler seg.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Graden av frihet, både til å utvikle sitt eget prosjekt gjennom sommeren og forme sin egen hverdag på kontoret.

Hva er det morsomste du har gjort i løpet av internshipet?

Den første uken dro vi interns på hyttetur sammen med internsene fra Sverige, Danmark og Finland. Det var utrolig hyggelig og en god anledning til å bli godt kjent, hvilket jeg opplevde “kick-startet” sommeren sosialt sett.  

Jeanette Lystad, 3. klasse Indøk NTNU

Jeanette Lystad, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet på prosjekt sammen med Kenneth, og målet for prosjektet var å gjøre data om bærekraft tilgjengelig for alle i Visma. Prosjektet begynte med å sette opp en datastruktur, for deretter å bruke rammeverket Pandas i Python for å sette opp denne datastrukturen. Deretter har vi brukt Tableau, et program for å lage interaktive visualiserte rapporter, til å fremstille dataene om bærekraft på en enkel og forståelig måte. Vi har også flyttet hele prosjektet opp i et Google Cloud Project, for at oppdatering av rapporten skal skje automatisk når nye data blir tilgjengelig. Vi har også sett på forbedringspotensialer når det kommer til rapportering av bærekraftsdata. Utrolig lærerikt å være innom så mye forskjellig i ett prosjekt! 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest er hvor gøy det er å jobbe! At man får så mye tillit og frihet av prosjekteierne til å utvikle prosjektet slik man selv ønsker, gir både ansvarsfølelse og motivasjon. 

Hva synes du er det beste med Visma? 

Det beste med Visma er at alle her hjelper hverandre, ingen spørsmål er dumme, og uansett hvem det er kan man ta kontakt. 

Martine Lindland (23), 3. klasse Indøk NTNU

Martine Lindland, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet på prosjekt sammen med Emmiche for Visma Enterprise. Prosjektet har handlet om digitalisering i offentlig sektor i de nordiske landene med utgangspunkt i en rapport fra OECD. Prosjektet har vært todelt der første del har bestått av en markedsanalyse av offentlig sektor i de ulike landene, og andre del har bestått av intervjuer med business units i Visma for å samle suksesshistorier på hva som har fungert godt i det offentlige. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Hvor lett det er å bli kjent med folk og hvor hyggelige alle ansatte er. Om du har slått av en prat med noen i 5 minutter en dag får man alltid et smil og et hei neste gang man treffes i gangene. Alle ansatte, uavhengig om de har noe med oss interns og våre prosjekter å gjøre, er veldig tilgjengelige og hjelpsomme dersom det skulle være noe.

Hva er det mest utfordrende du har gjort i løpet av sommeren?

Vi har fått veldig mye frihet til å scope prosjektet og prosjektperioden slik vi selv ønsker. Det har vært gøy og lærerikt men også utfordrende. Heldigvis er det ikke noe fasit og vi har fått god støtte fra prosjekteier og buddyer underveis.

Kenneth Mørkved (25), 3. klasse Indøk NTNU

Kenneth Mørkved, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet sammen med Jeanette på prosjektet «Making our sustainability data accessible», på vegne av Vismas sustainability managers i Helsinki. Prosjektet handlet om å lage en løsning for å tilgjengeliggjøre dataene som de ulike Visma-selskapene og -kontorene rapporterer om sine klimaavtrykk. Tilknyttet dette har vi jobbet med både datastrukturer, databasehåndtering, Google APIer og visualisering i Tableau. I tillegg har vi fått delta aktivt i prosessen med å utforske hvordan Visma kan forbedre sine rapporteringsrutiner. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Hvor stor frihet man har i arbeidet og hvordan man blir gitt tillit fra dag én. Det er ingen som forteller deg nøyaktig hva du skal gjøre eller gir deg en eksakt framgangsmåte for å løse en oppgave. Dette er både utfordrende og vanvittig lærerikt. I tillegg fordrer det at det er rom for å gjøre feil og ta selvstendige avgjørelser, hvilket jeg virkelig har erfart at er tilfellet. 

Hvilke tre ord beskriver sommeren i Visma best? 

Utfordrende, kreativ og gøy!

Anne-Sofie Johansen (24), 4. klasse Indøk NTNU

Anne-Sofie Johansen, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet på prosjekt sammen med Haakon hos Tripletex. Vår oppgave var å lage en mockup av kundereisen mellom Visma eAccounting og Tripletex. Målet var å finne en løsning som skulle skape en mer sømløs og automatisk overgang enn slik den er nå. Det har vært et todelt prosjekt, da vi både skulle finne ut av hvilken data det er mulig å inkludere i prosessen og skulle skissere selve kundereisen. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket mest med Visma er hvor mye frihet og tillit man får til å legge opp prosjektet slik man ønsker. 

Hva er det morsomste dere har gjort sammen som interns?

Det må være da vi var på hyttetur med de andre internsene fra Sverige, Danmark og Finland!

Bendik Nag (23), 4. klasse Indøk NTNU

Bendik Nag, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

Jeg og Sigurd har jobbet med et optimeringsprosjekt for Document Storage, som er en del av Visma Tech Hubs. Vi har hatt som oppgave å se etter løsninger som kan tilpasse måten dokumenter lagres for å minimere kostnader knyttet til lagring og aksess. Store deler av prosjektet gikk med til analyse av datasettet vi hadde tilgjengelig. Analysen, kombinert med en optimeringsmodell, ble grunnlaget for de endelige anbefalingene vi presenterte for teamet. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest denne sommeren er tilliten vi har fått til å utforme prosjektplanen og styre vårt eget prosjekt.

Hva synes du er det beste med Visma?

Det beste med Visma er hvor enkelt det er å finne folk som kan hjelpe uansett hva det handler om. Det har i tillegg vært veldig god stemning på kontoret og mye gøy sosialt opplegg for oss interns!

Aksel Kristiansen Borgmo (23), 4. klasse Indøk NTNU

Aksel Kristiansen Borgmo, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg vært på prosjekt med Henrik for en av tech-hubene i Visma-gruppen, Architecture and Technology. Deres oppgave er å informere og legge til rette for at utviklingsteamene i de ulike selskapene i Visma kan følge “best practices” innen programvareutvikling, som f.eks. CD og DevOps. Som følge av denne oppgaven sitter de også på mye data om hvordan de ulike utviklingsteamene i Visma jobber. Vår oppgave var å samle og rense denne dataen, utforske korrelasjoner og sammenhenger, og til slutt komme med anbefalinger basert på disse funnene. Gjennom dette prosjektet har vi fått utfordret oss på alt fra preprosessering av data, som ingen av oss hadde særlig erfaring med, til dypdykk i statistiske analyser.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

En veldig positiv overraskelse har vært hvor interessert alle stakeholderne i prosjektet har vært i hva vi har holdt på med i sommer. De har vært veldig behjelpelige, men har også utfordret og pushet oss akkurat passe langt utenfor komfortsonen. En bekreftelse på denne interessen er også at de har valgt å gå videre med prosjektet vårt. 

Hva er det morsomste dere har gjort sammen som interns?

Det har kanskje sammenheng med at det ligger ferskt i minnet, men avslutningsmiddag etterfulgt av karaoke på Syng var fantastisk moro! Alle var ferdig med prosjektene sine og i veldig godt humør, og folk slapp seg virkelig løs.

Sigurd Kampevold Johanson (22), 3. klasse Indøk NTNU

Sigurd Kampevold Johansen, Visma Summer Intern 2022

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet på prosjekt med Bendik for Visma Tech Hubs. Målet vårt var å benytte metadata til å minimere kostnader i Document Storage. Gjennom sommeren har vi analysert data og bygget optimeringsmodeller for å finne de beste måtene å lagre data i lagringshierarkiet. I tillegg har vi estimert mulige innsparinger ved våre anbefalinger.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest gjennom sommeren er friheten man får som Summer Intern, både når det gjelder hvordan man vil forme prosjektet sitt og hvordan arbeidet skal organiseres.

Hva er det mest utfordrende du har gjort i løpet av sommeren?

Det mest utfordrende gjennom sommeren har vært å behandle det store datasettet på en god måte.

Bli kjent med Summer Intern-programmet vårt!

Mest populære