Gå til hovedsiden

Bli kjent med årets Summer Interns i Visma

Hva slags prosjekter har årets Summer Interns jobbet med og hva har overrasket dem mest siden de startet praksisperioden?

Sommerinterns i Visma, sommeren 2021
Årets sommerinterns!

Bli bedre kjent med Adrian, Daniel, Magnus, Maren, Patrik, Jørgen, Tony, Marte, Dyveke og Shivam!

Adrian Kjærran

Adrian Kjærran
Adrian Kjærran

Utdanning: Indøk NTNU (4. klasse)

Alder: 23

Hva har du jobbet med i sommer? 

I sommer har jeg jobbet sammen med Marte og Visma ReSolve på et prosjekt for en kunde i renholdsbransjen. Behovet til kunden var å få laget en algoritme som kunne genere kjøreruter for de ansatte. Prosjektet vårt var todelt, der en del gikk ut på å lage en business case for å kartlegge behovet og markedet for en slik algoritme, og den andre gikk ut på å lage et proof of concept på algoritmen. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

I løpet av sommeren er det de mange mulighetene som finnes her hos Visma som har overrasket meg mest. Det finnes stillinger for det meste innenfor teknologi og har man et  interessefelt finnes det fort en avdeling som spesialiserer seg på dette.

Hvilke tre ord beskriver sommeren i Visma best? 

Oppfølging, ruteoptimering, sosialt

Les mer om hvordan det er å jobbe i Visma her!

Daniel Steenbuch

Daniel Steenbuch

Utdanning: Norges Handelshøyskole – NHH (3. klasse)

Alder: 22

Hva har du jobbet med i sommer?

Denne sommeren jobbet jeg sammen med Shivam på to forskjellige prosjekter for IPA-teamet (Intelligent Process Automatisation) i Visma. Det første prosjektet omfattet å automatisere en kontroller prosess ved bruk av Python. Dette viste seg å være svært lærerikt, da jeg ikke har jobbet med koding tidligere. Det andre prosjektet var mer strategisk. Her skulle vi lage en salgsstrategi, ink. salgs materiell, for en ny prediksjonsmodell som én av utviklerne på teamet hadde utviklet. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

At Visma var mye større enn jeg først trodde. Og hvor mange forskjellige muligheter det finnes for både de med teknisk og ikke-teknisk bakgrunn. 

Hva er det kuleste du har gjort i løpet av internshipet? 

Spille paintball og teste ut programmering! Anbefales. 

Magnus Strand

Magnus Strand

Utdanning: Indøk NTNU (3.klasse)

Alder: 25

Hva har du jobbet med i sommer?

Sammen med Jørgen har jeg jobbet med å implementere maskinlæring for et revisjonsselskap i Visma Software som heter Descartes. For å trene best mulige modeller har vi hentet regnskapsdata fra det offentlige APIet til Brønnøysundregisteret. Vi benyttet oss deretter av Azure Machine Learning Studio for trening av diverse maskinlæringsmodeller. Deretter har vi brukt Power BI til å visualisere og presentere resultatene våre. Resultatene ble presentert sammen med en anbefaling for videre bruk av maskinlæring i revisjonsprosessen i Visma. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma?

Det som har overrasket meg mest i Visma er hvor mye frihet man får som Summer Intern. Både frihet i form av ansvaret for eget prosjekt men også hvordan arbeidsdagen struktureres.

Hva er det morsomste du har gjort i løpet av internshipet? 

Jevnt over har det sosiale etter arbeidstid virkelig vært suksess. Med 1-2 arrangementer ukentlig er det vanskelig å velge, men paintball var nok det morsomste.

Maren Larsen 

Maren Larsen

Utdanning:  Indøk NTNU (4.klasse)

Alder: 22

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet på et prosjekt sammen med Dyveke hos Visma Enterprise. Prosjektet gikk ut på å visualisere nøkkeltall for tre av deres produkter ved hjelp av et dashboard. Mye av prosjektet gikk derfor med på å analysere data som var innhentet fra produktene og komme frem til hvilke nøkkeltall som ville være nyttige å visualisere. Selve dashboardet ble laget i Tableau, noe som var veldig spennende å lære seg. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest er hvor mye ansvar man får over eget prosjekt som Summer Intern. Dette har både vært utfordrende og lærerikt, ettersom man kan strukturere både prosjekt og arbeidshverdag selv. 

Hva synes du er det beste med Visma? 

Det beste med Visma er hvor mye forskjellig kompetanse som finnes her og hvor villige folk er til å hjelpe. I tillegg har det også blitt arrangert mye sosialt på kveldene, noe som har vært veldig gøy.

Patrik Kjærran

Patrik Kjærran

Utdanning: Indøk NTNU (4. klasse)

Alder: 23

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet sammen med Tony på et optimeringsprosjekt i Visma ReSolve. Prosjektet har gått ut på å utvikle en optimeringsmodell som på sikt kan integreres i Visma Severa, et prosjektplanleggingsverktøy som benyttes av en rekke Visma-selskaper i dag. Modellen har som mål å definere tidslinje og varighet for nye prosjekter, i tillegg til å allokere ansatte til disse prosjektene – noe kunder i dag bruker mye tid og ressurser på. Utrolig spennende!

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest er hvor utrolig mye forskjellig en kan jobbe med her i Visma.

Hva er det mest utfordrende du har gjort i løpet av sommeren hos Visma?

Det må nok være å finne ut hvordan en skal avgrense problemstillingen. Prosjektplanlegging er komplekst, og noe hverken jeg eller Tony hadde jobbet med tidligere. Jeg synes dermed det var vanskelig å si på forhånd hva man rekker i løpet av en sommer.

Jørgen Endresen Høiås

Jørgen Høiås
Jørgen Høiås

Utdanning: (3. klasse)

Alder: 22

Hva har du jobbet med i sommer?

Sammen med Magnus har jeg jobbet med et FoU-prosjekt for Visma Software. Målet med prosjektet var å undersøke hvordan maskinlæring kan bidra til å forbedre revisjonsprogrammet Visma Descartes. Store deler av arbeidet bestod av å trene ulike modeller, for å se hva som fungerer og ikke.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Hvor mye frihet og tillit man får fra dag én i Visma. Vi har fått muligheten til å i stor grad styre dagene selv, og påvirke prosjektets «scope» hele veien. Dette har gjort at jeg har kunnet jobbe med det jeg selv har troen på, og utforske egne idéer.

Hvilke tre ord beskriver sommeren i Visma best? 

Gøy, sosial og lærerik

Tony Yang

Tony Yang

Utdanning: Indøk NTNU (3. klasse)

Alder: 23

Hva har du jobbet med i sommer?

Denne sommeren har jeg jobbet sammen med Patrik i et optimeringsprojekt hos Visma ReSolve. Vi jobbet med å lage en optimerings algoritme for Visma Severa som tilbyr en programvare innen projektledelse. Algoritmen finner en optimal allokeringen av prosjekter innen et tidsintervall og optimal allokering av arbeidskraft i det tilhørende prosjektet – med et mål om å minimere prosjektets varighet eller kostnad. Veldig kult!

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest i sommer er friheten vi har fått til styre vår egen hverdag. Samtidig så har jeg fått muligheten til å møte mange flinke folk, som jeg setter stor pris på!

Hva er det morsomste dere har gjort sammen som interns i løpet av sommeren i Visma?

Vi har gjort mye morsomt i sommer, men det morsomste må være Paintball.

Marte Fosen

Marte Fosen

Utdanning: Indøk NTNU (3.klasse)

Alder: 23 år

Hva har du jobbet med i sommer?

Denne sommeren har jeg jobbet sammen med Adrian på et ruteoptimeringsprosjekt hos Visma ReSolve. Prosjektet var todelt, der den første delen handlet om å lage en algoritme som genererte kjøreruter for ansatte i renholdsbransjen. Den andre delen gikk ut på å se på behovet og mulighetene en slik løsning ville gi. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket meg mest i sommer er hvor viktig prosjektet vi har jobbet med har vært for Visma og hvor mye vi har fått vært med på å bestemme. Det er utrolig gøy å vite at det vi har utviklet er noe som kommer til å bli tatt i bruk.

Hva synes du er det beste med Visma?

Det beste med Visma er det fantastiske miljøet de har på jobb. Jeg har satt stor pris på hvor hjelpsomme og imøtekommende alle er. I tillegg har jeg satt stor pris på alt det morsomme som har blitt arrangert på kveldene. 

Dyveke Bergh Poulsson

Dyveke Poulsson

Utdanning: Dobbelgrad i internasjonal ledelse og samfunnsøkonomi, CEMS og NHH, 4. kull

Alder: 23

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg fått muligheten til å jobbe på prosjekt med Maren for Visma Enterprise og tre av deres produkter. Vi har jobbet med å visualisere KPIer for å gi en god og kortfattet oversikt til både produkteiere og utviklere.

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Visma er stort! Det har vært veldig gøy å se hvor mange forskjellige prosjekter og arbeidsoppgaver man har mulighet til å bryne seg på og hvor diverse bedrifter Visma har. 

Hva er det morsomste dere har gjort sammen som interns i løpet av sommeren i Visma?

Vi har blitt en veldig god gjeng som har funnet på mye morsomt sammen, så her er det vanskelig å velge! Tror dog de morsomste kveldene har kombinert solnedganger med noe godt i glasset. Anbefales til neste kull.

Shivam Sharma 

Shivam Sharma

Utdanning: Indøk NTNU (3.klasse)

Alder: 22

Hva har du jobbet med i sommer?

I sommer har jeg jobbet sammen med Daniel i Intelligent Process Automation (IPA)- teamet. Her var vi så heldige å få muligheten til å jobbe med to prosjekt, et teknisk og et strategisk. Det tekniske prosjektet gikk ut på å lage en automatiseringsrobot (med navn Toby) for en finansiell tjeneste i Visma. Til dette brukte vi ulike API-er og Selenium. Det andre prosjektet gikk ut på å lage en salgsstrategi og en inkluderende pitch som et steg i kommersialiseringen av en maksinlærigsmodell laget av teamet. 

Hva har overrasket deg mest siden du startet hos Visma? 

Det som har overrasket mest med Visma er definitivt den store friheten man har til å legge opp prosjektet slik man ønsker. 

Hva er det mest utfordrende du har gjort i løpet av sommeren hos Visma? 

Det mest utfordrende var å programmere roboten, da verken jeg eller Daniel var kjent med API’ene og bibliotekene som ble brukt på forhånd. Men det gjorde det bare desto gøyere når vi endelig fikk roboten til å virke.

Les mer om hva vi gjør i Visma her!

Mest populære