Gå til hovedsiden

Dette må du vite om årsoppgjøret

Årsoppgjøret er først og fremst en lovpålagt plikt. Men det er også veldig mye mer. Vi har plukket ut det du trenger å vite for å stille best mulig forberedt.

Er du klar for årsoppgjøret? Her får du alt du trenger å vite.
Årsoppgjøret

Årsoppgjøret i et nøtteskall

Kort fortalt: årsregnskap + årsberetning = årsoppgjør. Årsoppgjøret er bedriftens offisielle regnskap inkludert noter og årsberetningen fra styret. Årsoppgjøret er relativt omfattende. Det skal altså inneholde resultatregnskap, balanse, noter og årsberetning. Men du må også utarbeide selvangivelse, næringsoppgave og andre ligningsdokumenter.

Årsoppgjøret kan deles inn i to hoveddeler: den regnskapsmessige og den skattemessige. I forbindelse med regnskapet må årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning ferdigstilles innen seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig. Derfor er det også et av bedriftens viktigste utstillingsvinduer. Helt konkret må årsregnskapet inneholde resultatregnskap, balanse og noter.

Det er avgjørende med riktig informasjon i årsregnskapet, både for deg selv og bedriftens eksterne interessenter. I tillegg til årsregnskapet, må ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver være i orden.

Vær tidlig ute

Det å utarbeide årsregnskap og ligningspapirer kan by på utfordringer. Først og fremst er det mye å huske på. Det er du som driver næringsvirksomhet som har ansvar for å bidra med korrekte opplysninger, slik at årsregnskapet blir korrekt og ajour. Stadig økte krav til dokumentasjon, betyr også at du bør planlegge og strukturere arbeidet enda bedre. Alle relevante bilag og oppgaver du har mottatt, bør leveres til regnskapsfører så tidlig som mulig på nyåret.

Må jeg levere årsregnskap?

Du må levere årsregnskap dersom bedriften din tilhører én av følgende kategorier:

  1. Aksjeselskap.
  2. Enkeltpersonforetak som i året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner kroner eller et gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 årsverk.
  3. Andre foreninger, etter samme kriterier som i punkt to.

Kan jeg nøye meg med å levere næringsoppgave?

Alle som driver næringsvirksomhet må levere næringsoppgave. I praksis betyr dette aksjeselskaper og enkeltpersonforetak eller ANS/DS/KS.

Finnes det unntak?

Ja. Næringsdrivende med enkle skattemessige forhold kan levere næringsrapport skatt i stedet for næringsoppgaven. Det samme gjelder innehavere av enkeltpersonforetak, dersom omsetningen i inntektsåret ikke overstiger 50.000 kroner.

Er jeg revisjonspliktig?

Alle aksjeselskaper (AS) er i utgangspunktet revisjonspliktige. Her er det imidlertid innarbeidet noen unntak i loven. Hadde selskapet ditt i 2014 og 2015:

  • Driftsinntekter lavere enn 5 millioner kroner?
  • Balansesum lavere enn 20 millioner kroner?
  • Et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke oversteg 10?

Da kan du faktisk velge bort revisor for årsregnskapet 2016.

Revisjonsplikten inntrer året etter at man har oversteget grensen. For at du skal være omfattet av unntaket, må det gis beskjed til Brønnøysundregisteret. Revisjonsplikten gjelder også for enkeltpersonforetak – når de er regnskapspliktige.

Slik blir årsoppgjøret mer effektivt

Med god planlegging og effektive rutiner kan du se frem til et effektivt årsoppgjør. Her er ti gode tips til hvordan du kan forberede deg best mulig og effektivisere hele prosessen:

1. Vær i forkant

Start tidlig og avstem alt du klarer innen årets utløp. Avstem per november slik at eventuelle differanser kan avklares. Dermed gjenstår kun avstemming for desember ved årsoppgjørets start.

2. Hent forespørsler om saldo fra kunder og leverandører (november)

Gå til dine største kunder og leverandører, i tillegg til noen andre utvalgte. Vær ekstra oppmerksom  på de kundene og leverandørene du har åpne poster på.

3. Gå igjennom periodiseringskontier (november)

Avstem lønn, arbeidsgiveravgift og skatt. Velg en frist for å levere utleggsrefusjon og sørg for at alle ansatte informeres. Vær nøye i oppfølgingen og reduser risikoen for manglende bilag. Avstem merverdiavgift.

4.  Sjekk forfalte poster (november)

Gå gjennom kundefordringene dine, og tenk på at du skal avklare de forfalte postene. Finn ut om noen eventuelt har gått konkurs. Ring gjerne til kunder med gamle, åpne poster som ikke er betalt. Slik kan du få inn noen gamle fordringer.

5.  Biler (desember)

Selskap med bil i næring? Da må du notere ned kilometerstand per 31.desember, samt biltype/-modell og registreringsnummer.

6.  Varetelling (desember)

Her er forberedelser nøkkelen. De ansvarlige for varetellingen må være godt rustet i god tid før opptelling skal skje. Send ut telleinstrukser for å sikre god planlegging av opptellingsarbeidet. Har du et trygt og velprøvd lagersystem som håndterer tilganger og avganger, kan du nøye deg med å telle nå og slippe å gjøre det 31. desember.

7.  Pensjoner

Sett opp en oversikt over innbetalinger til pensjonsordninger. Da får du allerede nå grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

8.  Oppfølging

Ha færrest mulige saker til oppfølging. Det skal være avklart. Ønsker du å snakke om poster med regnskapsfører? Da bør du aller helst gjøre det før nyttår.

9. Planlegg

Utarbeid en god plan for årsoppgjøret og koordiner den med regnskapsføreren din. Husk at regnskapsføreren er på lag med deg, og kan gjerne involveres tidlig når situasjoner oppstår.

10. Spør om hjelp når du har behov for det

Langt ifra alle har kapasitet eller kompetanse til å gjøre mesteparten av det tidkrevende årsoppgjøret selv. Snakk gjerne med en ekspert og få hjelp.

Få hjelpen du trenger

Årsoppgjøret krever tid og ressurser som du gjerne ønsker å bruke på andre ting. Derfor kan det være smart å sette bort noe av jobben til en økonomisk rådgiver. Vi har lang erfaring og hjelper deg mer enn gjerne med årsregnskapet.

Mest populære