Skattegrepene som kan lønne seg

Effektivisering av virksomheten kan gi sunnere økonomi og et bedre miljø.

I 2016 vil den alminnelige skattesatsen reduseres til 25 prosent. Går virksomheten din med skattemessig overskudd, bør du vurdere tiltak for å redusere skatten mest mulig i år. Samtidig økes skatten på utbytte fra 27 prosent i 2015 til 28,75 prosent i 2016. Med noen relativt enkle grep vil du også kunne komme godt ut av denne endringen.

Ta ut utbytte nå – betal mindre skatt

Planlegger du å ta ut utbytte i 2016? Det kan det lønne seg å revurdere. Skattesatsen for utbytte øker nemlig med 1,75 prosent fra 2016. Da kan det være greit å beholde en samlet skattebelastning på dagens nivå (46,7 prosent). Tar du ut et utbytte på én million kroner i år, vil det gi en redusert skatt på hele 17 500 kroner. Virksomhetens kapitalbehov og avkastningsmuligheter bør imidlertid tas med i vurderingen. Vil du dele ut utbytte og ta kostnaden med å betale litt lavere utbytteskatt i dag, eller beholde midlene i bedriften og betale litt høyere utbytteskatt i fremtiden?

Tap kan lønne seg

Det er endrede regler for skattemessig behandling av verdipapirfond fra 2016. Har du urealiserte tap?  Regelendringene medfører at det gis felles regler for alle typer verdipapirfond. Endringene er i stor grad begrunnet med et ønske om å unngå skattemessige tilpasninger for kombinasjonsfond og å motvirke en viss økonomisk dobbeltbeskatning av renter. I klartekst betyr det følgende: Dersom du har urealisert tap på verdipapirfond, bør du vurdere å realisere dette i 2015. Slik får du du skattemessig fradrag for tapet.

Realisere fastrentelånet?

Har du fastrente på lånet ditt, men vurderer å gjøre dette om til flytende rente? Fra 2016 reduseres nemlig den alminnelige skattesatsen, slik at verdien av fradrag blir redusert. Dersom du vurderer å realisere et fastrentelån, kan det lønne seg å gjennomføre dette i 2015. Du vil da få større effekt av skattefradraget.

Smarte tiltak for 2015

Man bør i størst mulig grad benytte seg av mulige skattemessige avskrivninger, slik som startavskrivninger og maksimal skattemessig avskrivning for øvrig. Oppsummert vil det også være lurt å se nærmere på om du i løpet av 2015 kan:

  • Ta ut utbytte
  • Sette maksimal sats på taps- og gevinstkonto
  • Realisere tap på verdipapirfond
  • Realisere fastrentelånet

0