Gå til hovedsiden

Skattefradrag for gaver til idretten

Vil du støtte ditt lokale idrettslag? Her er reglene som gjelder for å få skattefradrag for gaver til idretten

Skattefradrag for gaver til idretten

En skattyter som gir pengegave til et idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund kan kreve fradrag i skattepliktig inntekt for gavebeløpet. Fradrag i inntekt kan gis til både næringsdrivende og privatpersoner og fradraget blir forhåndsutfylt i giverens selvangivelse.

Reglene for få skattefradrag for gaver til idretten:

  • Organisasjonen som mottar pengene må «ikke ha erverv til formål» og kan f.eks. typisk være et idrettslag.
  • Mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene. I idretten gjelder ordningen for idrettslag, klubber og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
  • Gaven må være en pengegave som utgjør minst kr 500 i løpet av inntektsåret. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er kr 25 000 per år.
  • For å oppnå skattefradrag for gaver til idretten kan det ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være gitt innen 31. desember 2016.

For at en gave til et idrettslag skal være fradragsberettiget for giver, må Norges idrettsforbund rapportere gavebeløpet til Skattedirektoratet. Det enkelte idrettslag er pliktig til å samle inn korrekt data om giver, og dette må innrapporteres til Skattedirektoratet. Rapporteringen gjøres via Norges idrettsforbund på nettsiden www.idrett.no innen 15. januar 2017. Innrapportering via denne nettsiden er gratis for medlemmer av Norges Idrettsforbund. Det er gavemottakers plikt til å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll fra skattemyndighetene.

 

Støtt ditt lokale idrettslag

Du kan støtte ditt lokale idrettslag med en gave til jul, og oppnå skattefradrag. Ettersom skattesatsen er 25%, innebærer dette at for hver krone du gir vil du få 25 øre tilbake fra staten i skatteoppgjøret. En skattyter som gir en pengegave på kr 25 000 til idretten vil i realiteten kun få en kostnad på kr 18 750. Med andre ord blir gaven delfinansiert av staten med kr 6 250.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma. Vi er spesialisert på skatt og avgift og hjelper både selskap og privatpersoner. Har du spørsmål til dette eller andre spørsmål om skatt, kontakt gjerne advokat Alf Bakke-Løyning på telefon +47 415 83 486 eller epost.

Visma Advokater har kontorer i fem av Norges største byer og hjelper kunder over hele landet.

Advokat Oslo | Advokat Bergen | Advokat Kristiansand | Advokat Trondheim | Advokat Stavanger

Mest populære