Gå til hovedsiden

Panama papers og skatteamnesti

Toget er i ferd med å forlate perrongen!

Skatteamnesti (Foto: Jonas Wikborg)

Etterberegning av skatt og straffesanksjoner

Dersom det viser seg at midlene som er disponert gjennom disse selskapene ikke er oppgitt til skattemyndighetene vil enden på visa kunne innebære etterberegning av skatt hele 10 år tilbake i tid. Det blir i tillegg beregnet renter og skattyter risikerer tilleggsskatt på opptil 60% av unndratt skatt samt andre straffesanksjoner.

Be om skatteamnesti

Som omhandlet i vår blogg Penger i utlandet – slik ber du om skatteamnesti kan man ved å krype til korset og fortelle om sine synder oppnå skatteamnesti. Dersom dette innvilges vil man komme unna med bare å betale skatten samt rentene.

Skatteamnesti_penger i utlandetEn forutsetning for at skatteamnesti skal innvilges er at anmodningen om retting ikke er fremkalt ved undersøkelser som skattemyndighetene har satt i gang, eller ved opplysninger som skattemyndighetene har fått av andre. Derfor er det nå sannsynligvis for sent å be om amnesti for de som har benyttet seg av advokatene i Panama og de samarbeidende bankene i Luxembourg for å skjule verdier for skattemyndighetene.

Men vi utelukker ikke at det finnes andre som har vært fristet til å gjemme vekk penger og andre verdier i utlandet. Dette kan for eksempel være midler som er tilkommet via arv eller tidligere arbeidsopphold eller virksomhet i utlandet.

Disse bør nå vurdere om tiden er moden til å rette opp situasjonen.

Internasjonal avtale om utveksling av opplysninger

Skatteamnesti_tiden renner utI denne vurderingen bør man ta med at OECD samler troppene til felles aksjon mot skatteunndragelse og at 60 land – herunder Norge – har undertegnet avtale om automatisk utveksling av finansielle opplysninger. Denne avtalen trer i kraft i 2017.

For mange er det således ennå ikke for sent å søke om skatteamnesti, men man må være klar over at toget i ferd med å forlate perrongen.

Mest populære