Skal ansatte ha lønn i påsken hvis de har fri?

Mange tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man kan også ha tilsvarende rett i følge arbeidsavtalen sin.

Lønn for helligdager i påsken

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man må være fagorganisert, eller på annen måte være omfattet av en tariffavtale.

Ikke omfattet av slike tariffavtaler?

Arbeidsavtalen eller praksis på arbeidsplassen vil i slike tilfeller avgjøre om man har krav på lønn på bevegelige helligdager.

Månedslønn eller timelønn?

Det er viktig å skille på om de ansatte har månedslønn eller timelønn når man ser på arbeidstakers rett til lønn på slike dager.

De som har avtale om fast månedslønn vil som regel ikke berøres av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Da skal man heller ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager.

Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk jobber. De fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn.

Ønsker du å lære mer om regelverket som gjelder på arbeidsplassen?

Regelverket blir stadig endret. Det er viktig å henge med på utviklingen, og oppdatere seg på endringene som påvirker din arbeidshverdag. Bli oppdatert på de nye reglene som som berører lønns- og personalområdet:

Meld deg på Personalforum 2020 her

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!