Skal ansatte ha lønn i påsken hvis de har fri?

Helligdager i påsken

Utgangspunktet er at det kun betales lønn for faktisk utført arbeid. Har man fri på skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag er derfor hovedregelen at man ikke har krav på å få betalt. Men mange tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man kan også ha rett til lønn på bevegelige helligdager ifølge sin arbeidsavtale.

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man må være fagorganisert, eller på annen måte være omfattet av en tariffavtale.

Ikke omfattet av slike tariffavtaler?

Arbeidsavtalen eller praksis på arbeidsplassen vil i slike tilfeller avgjøre om man har krav på lønn på bevegelige helligdager.

Månedslønn eller timelønn?

Det er viktig å skille på om de ansatte har månedslønn eller timelønn når man ser på arbeidstakers rett til lønn på slike dager.

De som har avtale om fast månedslønn vil som regel ikke berøres av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Da skal man heller ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager.

Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk jobber. De fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn.

Ønsker du å lære mer om regelverket som gjelder på arbeidsplassen?

Regelverket endres stadig, og flere oppgaver blir digitalisert og gjort tilgjengelig i app-er. Dette gjelder alle bransjer både i offentlig og privat sektor, også for lønns- og personalfaget.

Det er viktig å henge med på utviklingen, og oppdatere seg på endringene som påvirker sin arbeidshverdag. I 2019 har det kommet mange endringer i regelverk og rutiner innen lønns- og personalfaget.

Bli oppdatert på de nye reglene som som berører lønns- og personalområdet

Meld meg på Personalforum 2019

0