Skal ansatte ha lønn i påsken hvis de har fri?

Lønn for helligdager i påsken

Utgangspunktet er at det kun betales lønn for faktisk utført arbeid. Har man fri på skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag er derfor hovedregelen at man ikke har krav på å få betalt. Men mange tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man kan også ha rett til lønn på bevegelige helligdager ifølge sin arbeidsavtale.

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man må være fagorganisert, eller på annen måte være omfattet av en tariffavtale.

Ikke omfattet av slike tariffavtaler?

Arbeidsavtalen eller praksis på arbeidsplassen vil i slike tilfeller avgjøre om man har krav på lønn på bevegelige helligdager.

Månedslønn eller timelønn?

Det er viktig å skille på om de ansatte har månedslønn eller timelønn når man ser på arbeidstakers rett til lønn på slike dager.

De som har avtale om fast månedslønn vil som regel ikke berøres av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Da skal man heller ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager.

Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk jobber. De fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn.

Ønsker du å lære mer om regelverket som gjelder på arbeidsplassen?

Regelverket blir stadig endret. Det er viktig å henge med på utviklingen, og oppdatere seg på endringene som påvirker din arbeidshverdag. Bli oppdatert på de nye reglene som som berører lønns- og personalområdet:

Meld deg på Personalforum 2020 her

0