Gå til hovedsiden

Skal ansatte ha lønn i påsken hvis de har fri?

Mange tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man kan også ha tilsvarende rett i følge arbeidsavtalen sin.

Lønn for helligdager i påsken
Lønn for helligdager i påsken

Tariffavtaler – bestemmelser om lønn på bevegelige helligdager

De fleste tariffavtaler gir rett til betaling på helligdagene i påsken uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. Man må være fagorganisert, eller på annen måte være omfattet av en tariffavtale.

Ikke omfattet av slike tariffavtaler?

Arbeidsavtalen eller praksis på arbeidsplassen vil i slike tilfeller avgjøre om man har krav på lønn på bevegelige helligdager.

Månedslønn eller timelønn?

Det er viktig å skille på om de ansatte har månedslønn eller timelønn når man ser på arbeidstakers rett til lønn på slike dager.

De som har avtale om fast månedslønn vil som regel ikke berøres av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Da skal man heller ikke trekkes i lønn for bevegelige helligdager.

Timelønnede derimot vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk jobber. De fleste spørsmålene vi får om arbeidstakers rett på lønn i påsken gjelder arbeidstakere som har timelønn.

Kan du regelverket?

Bli oppdatert med nyhetsbrevet Regelnytt!

Mest populære