Gå til hovedsiden

Sikkerhet med Section Access i Qlik Sense

Etter hvert som BI vokser og flere av oss interesserer seg for virksomhetens data, øker også kravene til sikkerhet og muligheten til å kunne kontrollere hvilke data som skal være tilgjengelig for hver bruker.

Artikkelen er skrevet av Emile Cousin og Tim Silverpanda, BI-spesialiseter i Visma bWise.

Hva betyr Section Access?

Å være i stand til å kontrollere og begrense hvilke data som vises for hvem er viktig av flere grunner. Det kan dreie seg om å begrense og skjule data som er sensitive av ulike grunner, for eksempel informasjon som ikke skal vises på grunn av GDPR, eller forretningskritisk informasjon som av andre grunner ikke skal være tilgjengelig for alle i virksomheten.

Det kan også handle om å hjelpe brukerne med å finne data som er viktig for dem. Dette betyr at data ikke nødvendigvis er begrenset fordi de er konfidensielle, men for at brukeren lettere skal få god oversikt og kunne gjøre mer presise analyser.

Administrer tilgang med Section Access

I datavisualiseringsverktøyet Qlik Sense kan du håndtere denne typen krav ved hjelp av seksjonstilgang, eller section access. Det er en funksjon for å begrense hvilke data som vises for hvilke brukere i en gitt applikasjon.

Section access er basert på å lage en tabell med brukernavn og tillatelsesnivåer (administrator eller brukere, der administrator har tilgang til alle data), og inkluderer feltene du vil begrense dataene fra. Vanlige felt som brukes til dette er for eksempel region, land eller butikk – altså at en gitt region kun kan se data som tilhører sin region.

Det er også støtte for å utelukke visse felt helt med funksjonen “OMIT”. Da vil ikke disse feltene finnes i applikasjonen i det hele tatt. Felt som ikke er “OMIT” vil alltid være synlige i applikasjonen, selv om dataene kan være begrenset.

Et kraftig verktøy

Det er verdt å huske at section access er et veldig kraftig verktøy og du bør tenke gjennom hvilke felt du begrenser for brukerne. Hvis du for eksempel gir en person tilgang til å se data for landet Norge, men kun for byen Stockholm, vil det bety at brukeren ikke får se noen data i det hele tatt da denne kombinasjonen av data ikke finnes.

Hvordan skaper du en datadrevet organisasjon? Evnen til å lese, skrive, jobbe med og kommunisere data i sammenheng er en forutsetning for at organisasjonen skal være datadrevet. Les denne rapporten om hvordan man kan skape en mer datadrevet organisasjon.

Forbedringer av Section Access i Qlik Sense

Det er viktig å merke seg at når section access er implementert, må alle brukere legges til i section access-tabellen, hvis ikke vil de ikke kunne åpne applikasjonen i det hele tatt. I QlikView (forgjengeren til Qlik Sense), kan dette bety at selv som utvikler kan du bli sperret ute av applikasjonen din uten mulighet til å gå inn på nytt. Dette er løst i Qlik Sense slik at du alltid har mulighet til å åpne applikasjonen uten data for å rette eventuelle feil.

Bruker du QlikView i dag og vurderer å bytte til Qlik Sense? Vi hjelper deg med en tilpasset migreringsplan.

Kontakt oss for tilpasset migreringsplan

Mest populære