Gå til hovedsiden

Regnskap i skyen – jeg tror det ikke før jeg ser det

Nå skjer det en revolusjon i regnskapsfaget. En rekke manuelle rutiner blir automatisert. Dette kan du lære om på et dags seminar med presentasjon av ulike nettbaserte funksjoner du kan bruke sammen med ditt økonomiprogram.

Per Flekstad, foreleser om «Nettbasert regnskapsføring»

– Vanskelig den gangen å fatte at du kunne snakke med noen på et annet kontinent gjennom en tråd i veggen, sier han.

Hva skjer i dag?
En rekke oppgaver blir automatiserte, bilag som før var på papir blir elektroniske, arkivet blir borte, du finner det i skyen. Det kan være vanskelig å forstå at dette bilaget som skulle lagres i arkivet i 10 år, nå er en elektronisk fil som ligger lagret et eller annet sted.

Det er nok ikke første gangen du leser om dette. Ved å føye en rekke elektroniske tjenester til ditt regnskapsprogram vil du spare tid og penger og fremstå mer profesjonell. Er det sånn? Og hvis det er det, hvorfor er ikke flere som tar i bruk disse nye tjenestene med en gang?

Nettbasert regnskapsføring – sitter du på gjerdet?
Flekstad drar tråden videre til sin egen arbeidskarriere. Da han for 30 år siden førte regnskap for hånd på et skjema som ble levert til «punche-damer» for registrering. – Fagpersonen var jo oss konsulenter. Jeg jobbet for en meget fremtidsrettet leder som en dag plasserte terminalen foran meg, det var bare å begynne å registrere selv for oss alle sammen. Og de fem «punche-damene» på kontoret måtte omskoleres hvis de skulle beholde jobben og lære seg regnskapsfaget, forklarer han.

– Det samme skjer i dag. Digitalisering og automatisering av en rekke oppgaver, er som innføring av dataprogram i regnskapsføringen var for 30 år siden. Det er et generasjonsskifte. Mange av oss liker ikke endringer, flertallet av oss sitter på gjerde for å se hvordan dette utvikler seg. Den største endringen må skje i hodene våre. Vi må begynne å tenke og arbeide nettbasert og endre våre arbeidsrutiner slik at de ikke kun er basert på papir, men også på elektronisk lagring.

– For 30 år siden likte jeg ikke å få terminalen plassert foran meg, jeg som var konsulent hadde ikke lyst til å gjøre en «punche-dame» jobb. I dag er utvikling noe annet for meg. Det som skjer nå er jo faktisk gøy. Kan en traust regnskapsfører fra Trøndelag bruke uttrykket «det er helt spaca» mon tro? sier han engasjert.

Hva betyr det for deg?
For deg som jobber med regnskap betyr endringene rett og slett at du kan få en mye bedre arbeidshverdag. Du får tid til å utføre de interessante og verdifulle arbeidsoppgaver som gjør deg til en enda mer betydningsfull medarbeider i din bedrift. Du slipper å utføre kjedelige manuelle oppgaver. Nå kan du ta i bruk styringsmekanismene i økonomissystemet ditt. Gjøre de gode analysene, presentere gode rapporter med viktig input for riktig beslutningsgrunnlag, få bedre kostnadskontroll, lønnsomhetsanalyser og likviditetsstyring.

Vil du se det an, eller bli bedre kjent med fremtiden din nå?
Sammen med Per Flekstad har vi satt sammen et dags seminar for å gi deg et innblikk i hva nettbasert regnskapsføring kan bety for deg og din bedrift. Vi viser digitale løsninger, hvordan de fungerer og hva det innebærer.

Meld deg på kurs og bli bedre rustet for en hverdag i skyen

Mest populære