Pensjon – har du kontroll?

Bare en av fire nordmenn har sjekket sin pensjon på nett, og de færreste blir positivt overrasket over hva de kan forvente å få utbetalt.

På grunn av levealderjusteringen av pensjonen, må dagens yrkesaktive jobbe lenger for å få like mye å rutte med som dagens pensjonister. Levealderjustering betyr at den garanterte pensjonen til framtidige alderspensjonister reduseres i takt med at levealderen øker. Man kan kompensere for levealdersjusteringen ved å fortsette lenger i arbeid og utsette uttaket av pensjon.

Bare en av fire nordmenn har sjekket sin pensjon på nett, og de færreste blir positivt overrasket over hva de kan forvente å få utbetalt.

Ni av ti diskuterer ikke pensjon med arbeidsgiver når de bytter jobb, selv om spørsmålet om pensjonsordning egentlig bør være like viktig som forhandling av lønn. Det at arbeidstakere er så lite opptatt av hva arbeidsgiveren tilbyr i tjenestepensjon kan gjøre at de går glipp av store beløp i fremtiden.

Pensjonen vår består av tre faktorer:
– Pensjon fra folketrygden
– Pensjon fra arbeidsgiver
– Egne oppsparte midler.

Skaff deg oversikt!

Fredag 21. mars holder Visma et gratis frokostseminar om pensjon i Bjørvika. Her vil vi gå gjennom hovedtrekkene innen aktuelle pensjonsordninger. Vi vil se på folketrygdens ordning, tjenestepensjon fra arbeidsgiver, og private sparemuligheter. Dette vil vi knytte opp mot pensjonsreformen. Vi vil også se på NAVs pensjonskalkulator, og hvordan man på en enkel måte kan få oversikt over sin egen pensjon. Seminaret tar for seg et meget dagsaktuelt tema og vi vil vise hvorfor det er så viktig å få oversikt over egen pensjon. Velkommen!

Kurs er avholdt.

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!