Outsourcing av innkjøp er verdiskapende!

Tid for å bytte ERP-system?

Det finnes ulike måter å outsource dine innkjøp på, men for mange viser det seg å være svært lønnsomt å outsource administrative innkjøp knyttet til daglig drift. Dette gjøres best gjennom innkjøpssamarbeid. Tanken bak innkjøpssamarbeid er at det er penger å spare ved å kjøpe i volum. Når mange går sammen kan man presse prisene lavt og oppnå betingelser man ikke klarer på egenhånd. Risikoen er lav, men gevinstene kan bli store!

Hvordan lykkes med innkjøpssamarbeid

Uavhengig om du er et lite eller stort selskap er god planlegging det viktigste for å lykkes med gode innkjøp. Dette gjelder også i et innkjøpssamarbeid.

Slik lykkes du:

  1. Lag en prioritert oversikt over hvilke administrative områder du har størst utgifter
  2. Start med den viktigste utgiftsposten og se hvilke leverandører som finnes innenfor dette området i innkjøpssamarbeidet
  3. Bestem deg for hvilken leverandør du ønsker å bruke
  4. Få alle i bedriften til å bruke avtalen

Få tilsendt vår guide “Hvordan lykkes med gode innkjøp”. Der får du et nærmere innblikk på hvordan innkjøp kan gå fra å være en utgiftspost til å være verdiskapende. God lesing!

Få tilsendt gratis guide

0