Gå til hovedsiden

Outsourcing av innkjøp er verdiskapende!

Det finnes ulike måter å outsource dine innkjøp på, men for mange viser det seg å være svært lønnsomt å outsource administrative innkjøp knyttet til daglig drift. Dette gjøres best gjennom innkjøpssamarbeid.

Tid for å bytte ERP-system?
Tid for å bytte ERP-system?

Hvordan lykkes med innkjøpssamarbeid

Uavhengig om du er et lite eller stort selskap er god planlegging det viktigste for å lykkes med gode innkjøp. Dette gjelder også i et innkjøpssamarbeid.

Slik lykkes du:

  1. Lag en prioritert oversikt over hvilke administrative områder du har størst utgifter
  2. Start med den viktigste utgiftsposten og se hvilke leverandører som finnes innenfor dette området i innkjøpssamarbeidet
  3. Bestem deg for hvilken leverandør du ønsker å bruke
  4. Få alle i bedriften til å bruke avtalen

Få tilsendt vår guide «Hvordan lykkes med gode innkjøp». Der får du et nærmere innblikk på hvordan innkjøp kan gå fra å være en utgiftspost til å være verdiskapende. God lesing!

Få tilsendt gratis guide

Mest populære