Gå til hovedsiden

Oppretting av feil begått av skatteetaten

Skattyter kan nå kreve omgjort skattemessig gjennomskjæring siden 2011

Regnskapstall og kalkulator
Regnskapstall og kalkulator

Den 12. mars 2014 avsa Høyesterett dom om tilpasninger til fritaksmetoden for å oppnå skattefritt salg av næringseiendom. Høyesterett kom til at skattekontoret ikke kan gjennomskjære en transaksjon hvor det i forkant av salg av en eiendom skjedde tilpasninger for å oppnå skattefri gevinst.

Skattedirektoratet aksepterer dommen og uttaler i en domskommentar blant annet:

«For fremtiden legger Skattedirektoratet til grunn at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke kommer til anvendelse når skattyter benytter skattefri fisjon som mellomledd for å komme i posisjon til å selge innmat/virksomhet ved salg av aksjer.»

Skattedirektoratet går nå ut, blant annet i Dagens Næringsliv, og varsler at det ønsker å gjøre en ny vurdering av ligningen til selskaper som har opplevd gjennomskjæring som følge av tilpasninger til fritaksmetoden. På grunn av fristreglene i ligningsloven, kan skatteetaten kun endre ligningen fra og med inntektsåret 2011.

På grunn av foreldelsesreglene er det viktig at skattyter selv fremmer krav. Vi oppfordrer derfor alle som har opplevd at skatteetaten har endret ligning ved gjennomskjæring på grunn av tilpasning til fritaksmetoden for inntektsåret 2011 eller senere om å ta kontakt for en nærmere vurdering av saken.

Alf M. Bakke-Løyning fra Visma Advokater kan kontaktes på e-post eller telefon +47 415 83 486.

 

Mest populære