Gå til hovedsiden

Økonomisk rådgivning – dette lurer kundene oftest på

Vi har samlet de vanligste spørsmålene kundene vil ha økonomisk rådgivning på – og besvart dem.

Økonomisk rådgivning – se hva vi svarte på kundenes oftest stilte spørsmål.

Må vi ha offentlig tjenestepensjon (OTP)?

Det kommer an på ansettelsesforholdene i virksomheten din. Kan du svare ja på ett av følgende tre kriterier, må du ha OTP:

  • Har du minst to ansatte i minimum 75 % stilling?
  • Er det minst én ansatt uten eierinteresse i minimum 75 % stilling?
  • Har du ansatte i minimum 20 % stilling som til sammen utgjør minst to årsverk?

Virksomheten må etablere OTP innen seks måneder fra man innfrir kriteriene.

Hvilke skatter må vi betale – og når må vi betale dem?

Dette er på mange måter et komplisert spørsmål å svare på. Derfor har vi forsøkt å identifisere og samle de viktigste skatte- og avgiftsordningene som du bør passe på:

  • Sjekk om mva.-terminen faller årlig eller annenhver måned
  • Forskuddstrekk – de ansattes skatt trekkes hver lønning, settes inn på egen skattetrekkskonto og innbetales til skatteetaten annenhver måned
  • Arbeidsgiveravgift – betales annenhver måned
  • Selskapsskatt – skattekontoret krever inn skatten forskuddsvis basert på forrige års ligning
  • Virksomheten kan søke om endring av utskrevet forskuddsskatt hvis denne kommer feil ut (forhåndsskatt betales i to terminer: 15. februar og 15. april)

Når ligningen er foretatt, blir eventuell restskatt innkrevd.

Hvor mye kan jeg ta i utbytte?

De tekniske reglene sier at rammen for utbytte er den frie egenkapitalen. Men styret sitter med et viktig ansvar i å sikre at virksomhetens likviditet er tilfredsstillende. I klartekst betyr det at styret må gjøre en vurdering av hva som er forsvarlig utdeling av utbytte. Vurderingen må baseres på virksomhetens økonomiske situasjon og drift. Deretter kan styret lage et forslag til utdeling av utbytte. Videre er det åpnet opp for å utbetale ekstraordinært utbytte igjennom hele året.  Oppsummert: Så lenge det er gjort fornuftige vurderinger som er dokumentert, står man ganske fritt. Det er dog viktig at du ikke tar høyere utbytte enn at det ligger nok kapital i virksomheten til videre god og forsvarlig drift.

Hvorfor kan jeg ikke ta ut utbytte nå før regnskapet er vedtatt?

Her er svaret veldig kort. Å ta ut utbytte er i strid med loven inntil det er vedtatt av generalforsamlingen.

Hvorfor kan jeg ikke ta ut hele overskuddet som utbytte?

Det er fordi det stilles krav til at selskapet skal ha både tilfredsstillende egenkapital og likviditet.

Når jeg budsjetterer, bør jeg da lage et worst case-scenario?

Et budsjett skal være så reelt som mulig ut ifra de forutsetningene som ligger til grunn. Det skal være ditt viktigste styringsverktøy og gi deg et grunnlag for å ta bedre beslutninger.

Hvor er det enklest å spare kostnader?

Dette er et stort spørsmål uten fasit. Det finnes ingen one size fits all-løsning. Likevel er det en del generelle råd som gjelder. For det første anbefaler vi en gjennomgang av alle kostnader en gang per år. Det er som regel mye å spare på mange områder.

Økonomisk rådgivning som skaper verdi

Daglige ledere har mange jern i ilden – til enhver tid. En utfordring er å kunne heve blikket og se kritisk på virksomheten. Du kan få hjelp til å se muligheter og gjøre endringene som skal til for å styrke driften av virksomheten din ytterligere.

Mest populære