Gå til hovedsiden

Økonomi for ikke-økonomer – Økt kunnskap gir power

Forstår du forskjellen på en utgift og en kostnad? Kan du forklare sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven? Har du noen gang blitt spurt om å rapportere med EBITDA, uten egentlig å skjønne hva denne summen forteller? På kurset “Økonomi for – ikke økonomer” kan du få svarene og lære å se de store sammenhengene i økonomi- og regnskapsfaget.

Forstår du forskjellen på en utgift og en kostnad? Kan du forklare sammenstillingsprinsippet i regnskapsloven? Har du noen gang blitt spurt om å rapportere med EBITDA, uten egentlig å skjønne hva denne summen forteller? 

Du er helt klart ikke alene om du ikke kan svare på spørsmålene over, det er mange av oss som til vanlig ikke har regnskap eller økonomi som hovedarbeidsoppgave, som må forholde seg til økonomers vokabular og som det forventes at vi skal forstå. Hvordan er nå dette med dekningsbidrag og hvordan kan du finne lønnsomheten i en ny ordre som kommer inn? På kurset “Økonomi for – ikke økonomer” kan du få svarene og lære å se de store sammenhengene i økonomi- og regnskapsfaget.

Hvem er du?

Kanskje du skal starte opp eget selskap, eller allerede er daglig leder, mellomleder, eller har fått nytt ansvar, eller er det en stund siden du avsluttet studiene på BI og trenger en oppfriskning. Du kan også være en regnskap-, eller lønnsmedarbeider som ønsker økt regnskapsforståelse, eller er du konsulent som jobber mot regnskapsbransjen?

Hva får du?

Du kan få økt regnskapsforståelse og svar på spørsmålene over på kursene «Økonomi for ikke-økonomer del I og del II». Del I og II av kursene varer begge i to dager, og kan tas enkeltvis, eller du kan hoppe rett på del II dersom du har basiskunnskap tilsvarende innholdet i del I. Du kan også ta begge kursene for et komprimert økonomistudie.

Du vil møte høgskolelektor Ingebrigt Aasbø som er en inspirerende og engasjert foredragsholder som klarer å gjøre faget spennende og interessant. I tillegg har han evne til å forklare begreper så selv “ikke-tall-mennesker” vil forstå og huske sammenhengene.

Det er noe med å forstå, ha oversikt og kontroll og å kunne foreslå konstruktive handlinger, og til slutt se resultatene. Det er “business” det, og mye mer interessant “business”.

Og vi kan også svare på noen av de innledende spørsmålene før du kommer på kurs.

  • EBITDA er driftsresultat før avskrivninger.
  • Forskjellen på en utgift og en kostnad er at utgifter er knyttet til anskaffelse, mens kostnad er knyttet til forbruk.

Så hvis du ønsker å få bedre økonomiforståelse og i tillegg forstå hva de skriver om i Finansavisen og DN vil jeg anbefale en tur på kursene “Økonomi for ikke-økonomer del I og II”!

Første kursdatoer er 04. – 07. Desember 2018 på Skøyen i Oslo.

Se alle regnskapskurs fra Visma her!

Mest populære