Gå til hovedsiden

Nye retningslinjer for arbeidsgiveravgift

På pressekonferanse fredag 6. juni 2014 varslet regjeringen endringer i reglene vedrørende differensiert arbeidsgiveravgift.

Dagens regelverk med differensiert arbeidsgiveravgift er i realiteten statsstøtte. Etter EØS-avtalen er statsstøtte forbudt med mindre ordningen er i tråd med gjeldende retningslinjer. Betaling av arbeidsgiveravgift har inntil nå vært avhengig av bedriftenes lokalisering. Begrunnelsen for de gamle reglene er å legge til rette for økt næringsutvikling på steder hvor det har vært mindre aktivitet. Arbeidsgiveravgiften har for eksempel vært null for virksomheter i Finnmark, mens den har vært 14,1 prosent i alle storbyer.

EU’s nye retningslinjer for regionalstøtte innebærer at flere næringer ikke omfattes av reglene om differensiert arbeidsgiveravgift. Dette innebærer at virksomheter som driver næring innen de unntatte sektorene, må betale arbeidsgiveravgift med høy sats uavhengig av i hvilken sone virksomheten drives. De unntatte sektorene er blant annet finans- og forsikringssektoren, transportsektoren og energisektoren. Regjeringen varsler innføring av en egen fribeløpsordning for alle unntatte sektorer. Begrunnelsen for innføringen av en egen fribeløpsordning er at slike tiltak antas å komme næringslivet i distriktene til gode.

Etablering av en fribeløpsordning medfører at arbeidsgivere ikke blir belastet med arbeidsgiveravgift opp til et gitt fribeløp. Dette innebærer blant annet at arbeidsgivere med få ansatte kompenseres for bortfall av reglene om differensiert arbeidsgiveravgift. Det generelle fribeløpet er på kr 450 000. For godstransport på vei er derimot fribeløpet på kr 225 000.

Finansminister Siv Jensen opplyste også at regjeringen har hatt tett dialog med EU og ESA vedrørende mulighetene for å beholde dagens regler om differensiert arbeidsgiveravgift for enkelte virksomheter. Så langt kan det se ut til at blant annet virksomheter innen drosjebiltransport, flyttetransport og utvinning av olje og gass fremdeles kan beholde dagens regelverk med differensiert arbeidsgiveravgift.

Hva betyr de nye retningslinjene for din bedrift?

De foreslåtte endringene innebærer at alle arbeidsgivere må vurdere hvorvidt foretakets virksomhet blir berørt av sektorunntakene. Foretak som utfører omfattende aktiviteter må i utgangspunktet benytte høy sats ved beregning av arbeidsgiveravgift fra og med 1. juli 2014. For foretak som både driver virksomhet innenfor og utenfor sektorunntakene, kan det kreves lavere arbeidsgiveravgift for andelen lønnskostnader som relaterer seg til den del av virksomhet som ikke berøres av sektorunntakene. I sistnevnte tilfeller må det opprettes et regnskapsmessig skille mellom sektorunntatt aktivitet og annen aktivitet.

Les regjeringens pressemelding her.

Mest populære