Gå til hovedsiden

Norske regler i strid med EØS/EU

I henhold til en ny dom avsagt av EFTA-domstolen strider det mot EØS-reglene at Norge krever engangsavgift for midlertidig innførte biler. Man bør vurdere å søke refusjon av engangsavgiften for biler etc. som er tatt ut av Norge de siste tre år.

Ha kontroll når du vil, hvor du vil

Norge har nok en gang tapt i EFTA-domstolen i spørsmål om norske regler virker uforholdsmessig diskriminerende og således hindrer fri flyt av tjenester mellom EØS-stater.

Som alle vet er det en relativ høy engangsavgift ved import av biler til Norge. Denne avgiften rammer også dersom en person bosatt i Norge benytter en utenlandsk registrert bil som er leiet eller leaset i et annet EØS- land. Det har til nå ikke vært gitt refusjon dersom bilen kun benyttes midlertidig i Norge.

I dommen, som ble avsagt den 24. september 2014, fastslås at det er ulovlig å kreve full engangsavgift på bil som er leiet fra et annet EØS-land og som benyttes midlertidig i Norge av en person bosatt i Norge. I henhold til dommen må det ved midlertidig bruk av leiebiler i Norge være adgang enten å gjøre et unntak ved inntakstidspunktet eller å gi refusjon når bilen tas ut av Norge.

Det er viktig å merke at dommen kun gjelder midlertidige brukstilfeller, altså hvor leasede biler hverken skal bli brukt eller blir brukt på permanent basis i Norge.

Som vi tidligere har skrevet, har Toll- og avgiftsdirektoratet sendt på høring et forslag om en generell refusjonsordning som vil komme på plass ved årsskiftet. Høringsfristen utløper i disse dager. Det er lagt opp til at refusjon ikke skal utbetales for kjøretøy eldre enn 10 år samt at refusjon kun kan gjøres gjeldende for biler som blir første gang registrert i Norge den 26. juni 2014 eller senere.

Visma Advokater stiller seg tvilende til om det kan være riktig å sette et slikt fast skjæringspunkt. Fra andre forhold har man erfart at skattemyndighetene gir refusjon for feil begått opp til tre år tilbake i tid. Det er også slik at den som ikke krever sin rett, heller ikke blir gitt noe.

Det synes riktig å hevde at feilen blir begått ved at det ikke utbetales refusjon på utførselstidspunktet. Vårt råd er derfor at man nå også bør kreve refusjon for avgift på biler som er tatt ut av Norge i løpet av de siste tre årene.

Ta gjerne kontakt med undertegnede for bistand eller råd ved slike refusjonskrav.

Mest populære