Gå til hovedsiden

Bruk av Norsk Standard-avtale i byggeprosjekter kan bli dyrt

Du kan spare tid, penger og gode relasjoner ved å ha grunnleggende kunnskap om de aller viktigste bestemmelsene i Norsk Standard.

Norsk Standard i byggeprosjekter

Mer vanlig med bruk av Norsk Standard (NS)

Norsk Standard i byggeprosjekter - mer vanligNS blir en stadige viktigere del av norsk entrepriserett. Tidligere arbeidet som regel kun de største entreprenørene under NS. I dag ser vi at både mellomstore og små bedrifter, helt ned til enkeltpersonforetak, arbeider under NS. Dersom bedriften ikke har god kunnskap om bestemmelsene i den aktuelle NS, kan det få fatale konsekvenser, og i verste fall lede til konkurs.

 

Partene må avtale bruk av Norsk Standard (NS)

Avtale om bruk av NS gjøres gjerne ved at det kun refereres til NS i avtaledokumentet.

 

Det viktigste er varslingsreglene

Varslingsreglene i NS er strenge. Konsekvensen av å ikke varsle innen fristen er at entreprenøren taper sitt krav på betaling for det utførte arbeidet, eller taper retten til å kreve fristforlengelse.

Entreprenøren må blant annet varsle når det foreligger:

  • Tilleggsarbeid
  • Endringsarbeid
  • Vederlagsjustering
  • Forsinkelse

NS opererer som regel med to ulike tidsfrister for varsling:

  • Innen rimelig tid
  • Uten ugrunnet opphold

 

Fatale konsekvenser

Norsk standard i byggeprosjekter_fatale konsekvenserEt eksempel: En entreprenør la gulv på et byggeprosjekt. Da han ble forespurt om å legge betydelig mer gulv på resten av prosjektet, glemte han å sende varsel om ekstra betaling for tilleggsarbeidet, med den konsekvens at han tapte retten på betaling for tillegget. Entreprenøren led et tap på flere millioner kroner og måtte begjære oppbud.

Det skal ikke mye til for å gjøre bedriften vesentlig bedre rustet til å arbeide under NS, og dermed forebygge konflikter og økonomisk tap. Et godt starttips er å anskaffe de NS-er som er relevant for bedriften. Disse kan kjøpes på standard.no. Det neste er å lese grundig gjennom den. Et alternativ er å delta på kurs. Det viktigste er at bedriften har kunnskap, og at kunnskapen er tilgjengelig.

 

Visma Advokater har inngående kunnskap om entrepriserett og Norsk Standard, og tilbyr både juridisk bistand og kurs om relevante tema. Har du spørsmål relatert til Norsk Standard i byggeprosjekter eller andre spørsmål knyttet til fast eiendom, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Mette Nagy på telefon +47 924 63 646 eller epost.

Vi har et team av advokater som spesialiserer seg på fast eiendom. I tillegg til entreprise, kan vi hjelpe deg med skatt og moms på fast eiendom, husleie, due diligence, transaksjoner, utbyggingsavtaler og med andre kontrakter innen fast eiendom.

Mest populære