Norge innfører momsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester

EFTAS overvåkningsorgan ESA godkjente den 25.1.2016 Norges forslag om å innføre momsfritak for alle elektroniske nyhetstjenester.

Momsfritak for nyheter

Frem til i dag – og fortsatt gjeldende –  har merverdiavgiftsfritaket for aviser omfattet kun aviser som er trykt på papir. Aviser i elektronisk form ilegges merverdiavgift med 25 %. For å likestille avgiftsbehandlingen av nyheter på papir og i elektronisk form har Regjeringen derfor foreslått å frita også elektroniske nyhetstjenester.

Hva er en nyhetstjeneste?

Regjeringen har lagt følgende til grunn for hva som utgjør en nyhetstjeneste:

  • “Definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser og at hovedkriteriet må knyttes til tjenestens innhold.” 
  • “Departementet legger derfor til grunn at det er et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv.”
  • “Fritaket vil ikke omfatte tjenester som omsettes separat via elektroniske nyhetstjenester, for eksempel annonser, reklame, film, musikk, tilgang til vin- og matklubber mv.”

Det vil derfor være tjenestetilbyders ansvar å vurdere om produktet vil falle innenfor eller utenfor denne definisjonen. Det er grunn til å tro at nærmere regler vil bli gitt i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Finansminister Siv Jensen regner med at fritaket vil tre i kraft i mars 2016.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma som bistår både næringsdrivende og privatpersoner. Merverdiavgift er ett av våre spesialfelt og et område med stadige lovendringer og omfattende praksis. Har du spørsmål til merverdiavgift kontakt gjerne advokat Øystein Vågsether på epost eller telefon: +47 958 93 509.

Våre andre spesialfelt:  Skatterett | Selskapsrett | Arbeidsrett | Offentlige anskaffelser  | Fast eiendom | Kontraktsrett  | Personvern | Insolvens og restrukturering | Pengekrav |  Tollrett

 

0