Gå til hovedsiden

Norge innfører momsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Avgiftsbehandlingen av elektroniske nyheter blir likestilt med nyheter på papir.

Momsfritak for elektroniske nyhetstjenester

Momsfritak for nyheter

Frem til i dag – og fortsatt gjeldende –  har merverdiavgiftsfritaket for aviser omfattet kun aviser som er trykt på papir. Aviser i elektronisk form ilegges merverdiavgift med 25 %. For å likestille avgiftsbehandlingen av nyheter på papir og i elektronisk form har Regjeringen derfor foreslått å frita også elektroniske nyhetstjenester.

Hva er en nyhetstjeneste?

Regjeringen har lagt følgende til grunn for hva som utgjør en nyhetstjeneste:

  • «Definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser og at hovedkriteriet må knyttes til tjenestens innhold.» 
  • «Departementet legger derfor til grunn at det er et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv.»
  • «Fritaket vil ikke omfatte tjenester som omsettes separat via elektroniske nyhetstjenester, for eksempel annonser, reklame, film, musikk, tilgang til vin- og matklubber mv.»

Det vil derfor være tjenestetilbyders ansvar å vurdere om produktet vil falle innenfor eller utenfor denne definisjonen. Det er grunn til å tro at nærmere regler vil bli gitt i forskrift til merverdiavgiftsloven.

Finansminister Siv Jensen regner med at fritaket vil tre i kraft i mars 2016.

 

Mest populære