Gå til hovedsiden

9 tiltak som redder lavsesongen for restaurantbransjen

Høysesongen varer ikke hele året for restaurantbransjen. Se hvordan du får fart på restauranten i lavsesongen.

På jakt etter gode råvarer: Her er ni tips som kan hjelpe restaurantbransjen i lavsesongen.
Slik kan restaurantbransjen få sving på sakene i lavsesongen.

Så, hva kan restaurantene gjøre for å komme seg igjennom perioden frem til våren og salget igjen tar seg opp? Hver enkelt restaurant er unik og har ulike utfordringer, avhengig av geografisk plassering og type restaurant. Likevel er det en del generelle råd som gjelder for alle aktørene i bransjen.

Slik kan du få fart på driften:

  1. Budsjett: Er det ikke satt opp et budsjett, bør det gjøres så fort som mulig. Dette skal gi indikasjon på kostnader og inntekter i månedene som kommer. Visma har budsjettmodeller som gir deg et svært godt styringsverktøy.
  2. Er det penger til å betale regningene? Det finner du ut dersom du setter opp et likviditetsbudsjett – en oversikt over alle inn- og utbetalinger i budsjettperioden.
  3. Gjennomgang av varelager. Varelager som ikke selges er død kapital. Hva kan brukes uten å kjøpe inn nytt? Har du eksempelvis dyre viner på lager, er det ekstra viktig med en kritisk gjennomgang.
  4. Innkjøp: Kan menyen endres for å få unna varer på lager før nye kjøpes inn?
  5. Gå gjennom avtaler med leverandører. Er det mulig å endre betalingsbetingelsene? Har du avtaler som utløper og som ikke bør fornyes?
  6. Se på muligheten for reforhandling av husleien som er en av de store kostnadspostene og eventuelt en betalingsutsettelse til likviditeten bedrer seg.
  7. Styring av lønnskostnader og vurder midlertidig nedbemannning.
  8. En ting som binder mye kapital er eiendeler. På lengre sikt kan et alternativ være leasing for å frigjøre kapital. En gjennomgang av anleggsregisteret sammen med regnskapsfører kan gi gode svar.
  9. Iverksett smarte og rimelige markedsføringstiltak som kan gi flere kunder i restauranten.

Generelt sett bør den rolige perioden brukes til å planlegge godt for den mer hektiske tiden med mye å gjøre. I høysesongen handler det meste om å maksimere inntektene. Bruk derfor den litt tregere perioden til å gjennomgå alle sider ved driften. Studer salgstall, sammenlign leverandøravtaler, lær opp ansatte og forbedre menyer. Alle monner drar.

Rustet for tøffere tider i restaurantbransjen

Gjør en skikkelig jobb og følg disse rådene i 2016. Det kan gi vise seg å gi en svært positiv effekt på restaurantdriften. En restaurant vil også kunne hente ut gode effekter når inntektene igjen stiger. Det aller viktigste er å stå best mulig rustet til å møte en ny tøff periode, som for mange kommer på sommeren, midt på høsten eller februar/mars. Det er svært få forunt å ha full restaurant hele året igjennom.

Mest populære