Gå til hovedsiden

– Nettskyen passer for alle

Nettsky eller Cloud Computing er noe vi hører om stadig oftere. Men hva er det egentlig? Og passer nettskyen for alle? Peter Flem gir tre råd til deg som vurderer skytjenester. Se video.

Nettskyen oppleves for mange som noe abstrakt. Det kan derfor være smart og søke råd hos de som både er interessert i fagfeltet og som jobber og benytter skytjenester daglig.Peter Flem er leder for den norske Dataforenings faggruppe for Cloud Computing og IT-arkitekt i IBM. Han gir oss et klarere bilde på hva dette dreier seg om. I denne bloggposten oppsummerer jeg litt av hva vi snakket om – og lenger ned i posten finner du intervjuet i sin helhet. Ta en titt, da vel!

Hva er en skytjeneste?

Skytjenester er konsumering av tjenester og applikasjoner, samt prosessering av data over internett.

Ved å gå over til nettskyen beveger man seg fra skreddersydde løsningene til mer standardiserte løsninger. Du kan benytte tjenestene eller løsningene her og nå, uansett hvor du måtte befinne deg – så lenge du har tilgang til internett. Og ifølge Flem passer løsningen for alle. Nettopp fordi du selv velger hvilke tjenester du skal konsumere.

Fordeler ved nettskyen

  • Du kan kjøpe og konsumere uten å eie –  vi ser altså en capex til opex transformajson
  • Stordriftsfordeler
  • Konsumentdrevet utvikling

Ved overgang til nye løsninger bør du være oppmerksom på at utfordringer kan oppstå på veien:

  • Det kan hende bedriften din ikke er klar – og du vil oppleve at det er behov for en modnings- og informasjonsinnhentingsfase
  • Sikkerhet og juridiske uklarheter kan oppstå –  du må derfor forstå hva du kjøper og hvilke konsekvenser det har for din bedrift

Ønsker du å vite mer om nettskyen – se video:

Peter Flems tre råd til deg som vurderer å gå over til en skyløsning:

• Just do it – gå ut til leverandørene og innhent informasjon for å forstå hva dette innebærer
• Kjenn dine interne prosesser og forstå hvordan skytjenester fungerer i forhold til standardiserte tjenester.
• Evangeliser innad i egen bedrift og skap oppmerksomhet rundt fordelene ved de nye løsningene.

Kort oppsummert:

Nettskyen er basert på tillitt – konsumentene kjøper en tjeneste som skal fungerer og har ikke behov for å vite hva som ligger bak. Det er viktig at løsningen er enkel å ta i bruk – det er nok derfor tjenester som facebook, twitter og google har blitt så populære, påpeker Flem. Dersom man ikke tilfredsstiller konsumentenes krav til enkelhet vil man ha et problem – for i bunn og grunn handler det om den menneskelige opplevelsen.

Mest populære