Gå til hovedsiden

Nettbasert eller installert?

Spørsmålet er ikke hvorvidt man skal ta i bruk nettbaserte løsninger, men når. Og om man ønsker en ren nettbasert løsning eller en hybridløsning. Vår gratis guide hjelper deg å ta de riktige valgene.

Markedet for nettbaserte løsninger viser en sterk og jevn økning, men det er fremdeles mange som også bruker tradisjonell, lokalt installert, programvare. Av de som velger en hybridmodell finnes det mange ulike kombinasjoner. Selv om det finnes mange alternativer i nettskyen, har etablerte bedrifter ofte ikke mulighet til å bytte ut alle deres forretningssystemer på en gang. Derfor bytter de ut en og en av sine tradisjonelle programvarer med løsninger i nettskyen.

Med det store utvalget av forretningssystemer; tradisjonell programvare, hosting, nettskyen, SaaS (nettskybasert programvare), hybrid og så videre, er det ikke enkelt å ha full oversikt slik at du kan ta de valgene som til enhver tid er best for din virksomhet.

Måten vi jobber på og kommuniserer er i endring. Dette gjenspeiles også i forretningssystemene. Nye moderne systemer støtter nye moderne måter å jobbe på. Påvirkningene går begge veier. Mange virksomheter ser at det å utstyre sine ansatte med de nyeste teknologiske virkemidlene gir økt effektivitet og produktivitet. Hvordan kan dere jobbe enda mer effektivt i nåtid og fremtid? Hvordan kan ulike teknologiske løsninger hjelpe oss med dette? Det er spørsmål man bør stille seg i beslutningsprosessen rundt kjøp av ny programvare.

Mest populære