Gå til hovedsiden

Når russefeiringen påvirker skolemiljøet negativt

For mange er russetiden en fin feiring av 13 års skolegang. Dessverre er det ikke alle elevene som opplever det slik.

Alle har rett til et trygt og godt skolemiljø
Russefeiring

For mange er russetiden en fin feiring av 13 års skolegang. Dessverre er det ikke alle elevene som opplever det slik. Selv om russefeiring i utgangspunktet ikke er noe som skjer i skolens regi, er skolens aktivitetsplikt sentral når feiringen eller forberedelsene til feiringen påvirker skolemiljøet på en negativ måte. Skolen har ansvar for at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Når det gjelder russefeiringen eller forberedelsene til denne, må skolen følge ekstra godt med.

Veilederen har flere konkrete eksempler og tips til deg som jobber i videregående opplæring. Du finner blant annet et eget 15-minutters e-læringskurs «Russefeiring og skolemiljø».

I Veilederen har vi også annen relevant e-læring om ansattes aktivitetsplikt og skolelederes aktivitetsplikt. Mange videregående skoler bruker disse kursene årlig for å sikre seg at alle ansatte har en grunnleggende forståelse for hva aktivitetsplikten innebærer, og hvilket ansvar de som jobber i skolen har for å følge med, gripe inn, varsle og undersøke dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Opprett gratis prøvebruker på Veilederen

En inkluderende russefeiring

Etter mye medieoppmerksomhet foregår det nå et nasjonalt arbeid for å endre en ekskluderende russekultur. Og i Halden har både skolen og russestyret tatt ansvar for å skape en motkraft til den kommersielle russetida og bidra til en mer inkluderende russetid.

Hør hvilke erfaringer og råd russepresident Aurora Heli-Hansen, visepresident Alma Basler og inkluderingsminister Tuva Bjerke deler. Og ikke minst hvilke råd miljøveileder og russekontakt Åshild Sandtorp Johnsen har til de videregående skolene og til dere som er foreldre.

Dette kan du høre mer om i vår VeilederPOD.

Russejenter fra Halden på besøk i VeilederPOD

Mest populære