Gå til hovedsiden

Nå blir det enklere å få godkjent utdanning fra utlandet i Norge

Har du studert i utlandet og trenger godkjenning for å søke jobb eller søke videre i det Norske skolesystemet? IT-løsninger fra Visma Consulting sikrer effektiv behandling av søknader fra norske og utenlandske studenter.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. Seksjon for utenlandsk utdanning i NOKUT har ansvar for å godkjenne utdanning fra utenlandske læresteder.

Utvikler effektive løsninger

NOKUT og Visma Consulting har inngått en avtale om å utvikle en ny samhandlingsløsning for NOKUT. Løsningen vil sikre en effektiv og enhetlig behandling av søknader fra både norske og utenlandske søkere som ønsker å få godkjent utdannelsen sin fra utlandet i det norske utdanningssystemet. Norske utdanningsinstitusjoner vil også få en enklere og mer effektiv behandling av søknader om å etablere nye utdanningstilbud. Løsningen skal dekke all saksbehandling hos NOKUT, samt selvbetjening for individuelle søkere og utdanningsinstitusjoner. Det legges også til rette for at de sakkyndige i NOKUT kan samhandle mer effektivt med alle parter gjennom søknadsbehandlingen.

Etterlengtede forbedringer

Ifølge tall fra NOKUTS Årsrapport mottok NOKUT 6.163 søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning i 2013. Dette var en økning på rundt 20 prosent fra rekordåret 2012, og en fordobling siden 2009. Den økonomiske situasjonen i Europa vil trolig føre enda mer kompetanse til Norge og gi nye søknadsrekorder i år. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var i 2013 rundt tre måneder. Nå skal Visma hjelpe til slik at behandlingstiden reduseres og sikre at NOKUT har bedre forutsetninger for å behandle den økende søknadsmengden i årene fremover.

Dette er løsningen:

  • NOKUT tilbyr døgnåpne tjenester via selvbetjening
  • Enklere og mer oversiktlige prosesser for søkere fra hele verden som ønsker å få godkjent utdanningen sin fra utlandet i det Norske skolesystemet
  • Enklere og mer effektive prosesser for utdanningsinstitusjoner som søker om å få godkjent nye utdanningstilbud
  • Enhetlig samhandling i en og samme løsning i alle NOKUTs hoved- og støtteprosesser med elektronisk samhandling mellom eksterne søkere, sakkyndige og saksbehandlere i NOKUT

Les mer om søknadsrekordene for norsk godkjenning utenlandsk akademisk utdanning i Aftenposten.

Mest populære