Gå til hovedsiden

5 tips for å lykkes med motivasjonsbrevet

Hvordan kan du skille deg ut i søknadsbunken?

Gå på bedriftspresentasjon

Bedriftspresentasjoner kan (i tillegg til å servere gratis tapas) ha stor verdi når du skal skrive motivasjonsbrevet. For det første kan du referere i søknaden til at du var der, noe leseren oppfatter som et tegn på at du har engasjert deg. For det andre kan presentasjonen gi deg verdifull informasjon om selskapet, hvilke kandidater de ser etter og hva som kreves for å lykkes i deres bedriftskultur. Bruk denne informasjonen gjennom motivasjonsbrevet for å vise at du passer inn i akkurat det selskapet de beskrev på presentasjonen. Ved å snakke med noen av selskapets representanter personlig under den påfølgende mingling kan du innhente mer informasjon og dermed få mer å spille på i motivasjonsbrevet. Dersom du ikke har muligheten til å delta på en bedriftspresentasjon, vil det lønne seg å gjøre research via hjemmesider, blogger, sosiale media og artikler. Bruk informasjonen til å underbygge argumenter om hvorfor du passer som ansatt i bedriften, og hvorfor du ønsker å jobbe der og ikke hos en av deres konkurrenter.

Skreddersy søknaden

Dette er noe alle vet at lønner seg, men som likevel kan være en utfordring fordi mange jobber og selskaper kan virke relativt like. Prøv alltid å trekke frem ting ved stillingen eller selskapet som du synes er spesielt interessent. For å klare dette på en god måte er du avhengig av forrige punkt, nemlig å ha informasjon. Dersom du allerede har skrevet mange søknader kan det være lurt å legge de gamle bort, og begynne med blanke ark når du skal skrive en ny søknad for at det ikke skal skinne gjennom at den er ”masseprodusert”.

Vær kortfattet og selektiv

Et motivasjonsbrev skal aldri være lenger enn én side. Det innebærer at det som står der er valgt med omhu. Ta kun med de elementene du mener er aller mest relevant forstillingen du søker på. Typiske elementer som bør være med er utdannelsen du har tatt, arbeidserfaring, annen erfaring og hvorfor du søker stillingen. Hvor mye plass hver av disse elementene får må vurderes fra gang til gang. Har du for eksempel hatt et internship der du jobbet med akkurat det samme som den stillingen du søker vil det være naturlig å vektlegge det.

Knytt motivasjonsbrevet opp mot CVen

Med dette mener jeg ikke at motivasjonsbrevet skal være en oppramsing av CVen din, men at det er viktig at de samkjøres. CVen skal underbygge det du skriver og fungerer som et referansepunkt for den «historien» du forteller. For å gjøre det enkelt for leseren kan det derfor være lurt å strukturere motivasjonsbrevet slik at innholdet kommer i samme rekkefølge som det gjør i CVen.

Gjør leseren nysgjerrig

Målet med motivasjonsbrevet er å bli kalt inn til intervju, og du ønsker derfor å gjøre leserne nysgjerrige slik at de ønsker å bli bedre kjent med deg. Ved en eventuell innkallelse vil søknaden din være et naturlig utgangspunkt for intervjuet, og arbeidsgiveren har trolig spørsmål knyttet til det du har skrevet. Du kan derfor påvirke hvilken retningen intervjuet går i og bevisst styre samtalen inn på det du vil snakke om. For å pirre nysgjerrigheten er det da lurt å ikke skrive alt med en gang, men å påbegynne historien (om deg selv) i motivasjonsbrevet og forhåpentligvis fullføre den på intervjuet.

Når dette er sagt er det viktig å understreke at motivasjonsbrevet skal være personlig og det finnes ikke én bestemt oppskrift. Ikke alle disse tipsene passer bestandig så bruk det som inspirasjon og benytt deg av de som passer for deg og den stillingen du skal søke på.

Lykke til med søknaden!

Mest populære