Skip to main content

Miljøbevisste flyreiser

På grunn av Norges topografi og geografiske beliggenhet spiller luftfart en viktig rolle. Vi er derfor glade for at vår samarbeidspartner Norwegian deltar aktivt med å skape en bærekraftig utvikling.

I vår tok Vismas Næringsbarometer pulsen på små og mellomstore bedrifter i Norge og avdekket at hensynet til miljøet er viktig når norske bedrifter gjør innkjøp. Vi er derfor glade for at vår samarbeidspartner Norwegian deltar aktivt med å skape en bærekraftig utvikling!

En del av Norwegians miljøarbeid går ut på ny teknologi som sikrer mulighet for å kunne fly kortere distanser mellom flyplassene samt bruke nye, smidigere og sikrere innflyginger. Det tas også andre faktorer i betraktning slik som; «grønne landinger», bruk av winglets, motorvask, bruk av mindre forurensende avisingsvæske, kildesortering mv.

I 2011 la bransjeorganisasjonen NHO luftfart frem rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart». I rapporten kom det frem at det viktigste tiltaket for å redusere utslipp på er knyttet til flåteutskifting. Norwegian faser derfor kontinuerlig inn nye Boeing 737-800-maskiner med sikte på en enhetsflåte på 70 nye fly i 2014. Disse flyene gir betydelig lavere utslipp og bedre flyopplevelse for de reisende.

Luftfarten påvirker miljøet både lokalt og globalt. Som kunde kan du blant annet være miljøbevisst ved å velge det flyselskapet med lavest utslipp.

Er du en miljøbevisst flypassasjer?

Få mer informasjon på e-post

Most popular