Gå til hovedsiden

Miljøbevisste flyreiser

På grunn av Norges topografi og geografiske beliggenhet spiller luftfart en viktig rolle. Vi er derfor glade for at vår samarbeidspartner Norwegian deltar aktivt med å skape en bærekraftig utvikling.

I vår tok Vismas Næringsbarometer pulsen på små og mellomstore bedrifter i Norge og avdekket at hensynet til miljøet er viktig når norske bedrifter gjør innkjøp. Vi er derfor glade for at vår samarbeidspartner Norwegian deltar aktivt med å skape en bærekraftig utvikling!

En del av Norwegians miljøarbeid går ut på ny teknologi som sikrer mulighet for å kunne fly kortere distanser mellom flyplassene samt bruke nye, smidigere og sikrere innflyginger. Det tas også andre faktorer i betraktning slik som; «grønne landinger», bruk av winglets, motorvask, bruk av mindre forurensende avisingsvæske, kildesortering mv.

I 2011 la bransjeorganisasjonen NHO luftfart frem rapporten «Bærekraftig og samfunnsnyttig luftfart». I rapporten kom det frem at det viktigste tiltaket for å redusere utslipp på er knyttet til flåteutskifting. Norwegian faser derfor kontinuerlig inn nye Boeing 737-800-maskiner med sikte på en enhetsflåte på 70 nye fly i 2014. Disse flyene gir betydelig lavere utslipp og bedre flyopplevelse for de reisende.

Luftfarten påvirker miljøet både lokalt og globalt. Som kunde kan du blant annet være miljøbevisst ved å velge det flyselskapet med lavest utslipp.

Er du en miljøbevisst flypassasjer?

Få mer informasjon på e-post

Mest populære