Gå til hovedsiden

Petroleumstilsynet løftet sin dataplattform ved hjelp av sparringspartner

Petroleumstilsynet ønsket å investere i en ny dataplattform for å gjøre data fra deres IT-systemer tilgjengelig for analyse. Sjekk ut hvordan de lyktes ved å bruke en strategisk sparringspartner i implementeringen.

Målet med investeringen var å jobbe mer effektivt, med økt tilgang til informasjon og med bedre grunnlag for å ta beslutninger. Etter å ha anskaffet ny programvare og flere integrasjoner som skulle utvikles, oppsøkte de Terje Knappen fra Advisory som strategisk sparringspartner.

Dataplattform som del av digitaliseringsprogram

Petroleumstilsynet er et statlig tilsyns- og forvaltningsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomhet.

For et par år tilbake ble det besluttet å iverksette et digitaliseringsprogram med formål om å effektivisere arbeidsprosesser ved bruk av analyse og datastøtte. En av de største utfordringene for digitaliseringsprogrammet var de mange eldre fagsystemene som låste data i siloer. Disse systemene gjorde det vanskelig å få tilgang til tilgjengelig data.


Effektivisering av arbeidsprosesser handler ofte om at man bruker ofte manuelle rutiner for sammenstilling og innsamling av data, gjerne via gamle systemer eller excel. Det innebærer ofte dobbeltarbeid, fallgruver og flere versjoner av «sannheten» i form av ulike regneark som skal vise samme resultat, men som i praksis viser ulike resultat. Formålet med effektiviseringen er å forenkle og automatisere de manuelle rutinene for innsamling/sammenstilling av data, og samtidig bygge en standard felles rapportering som da har «en sannhet».

Terje Knappen, Visma Advisory


For å kunne samle datastrømmene og muliggjøre utnyttelse av dataen på tvers av systemene, var det nødvendig å bygge en dataplattform. Løsningen ble å løfte dataene ut av fra fagsystemene, og samtidig tilgjengeliggjøre informasjonen for organisasjonen på en moderne plattform bygget i TimeXtender med Power BI for visualisering.

Sparringspartner datavarehus

Ettersom utvikler-teamet hos Petroleumstilsynet kun består av et fåtall personer, var det ønskelig å bygge kompetanse internt. I tillegg å styrke de ansatte gjennom en learning by doing approach. Samtidig ønsket de bistand for å komme i gang med prosessen, sikre at løsningen fulgte best practices og hadde et langsiktig perspektiv.

Petroleumstilsynet valgte derfor å inngå en sparringspartner-avtale med Visma sin ekspert på datavarehus, Terje Knappen. En fleksibel leveranseform der kunden får bistand og rådgivning når behovene oppstår.

Sparringsavtalen startet med en workshop i best practices for å bygge datavarehus samt kursing i verktøyet TimeXtender. Videre kunne fag og koordineringsansvarlig Kolbjørn Reppen, og arkitekt og prosjektleder Osmund Grov hos Petroleumstilsynet jobbe selvstendig, og samtidig samle opp problemstillinger og spørsmål til neste møte med sin sparringspartner Terje Knappen.

Denne leveransemodellen er helt optimal for et lite team som vårt, hvor vi gjør veldig mye på egenhånd, men trekker inn spisskompetanse på akkurat de tingene som vi trenger. Spesielt i en oppbyggingsfase som vi har vært gjennom nå, så har det fungert veldig godt.

Kolbjørn Reppen, Fag og koordineringsansvarlig for IT i Petroleumstilsynet

Strategisk rådgiver

Visma Advisory samler ekspertkompetanse på tvers av Visma sine konsulentselskaper, for å tilby en rådgivningstjeneste tett opp mot fagmiljø og erfaring innenfor spesifikke fagområder. Trenger du eller dere en sparringspartner?

Ta kontakt så finner vi den riktige partneren for deg og ditt selskap

Kontakt oss her

Mest populære