Anskaffelsesregelverket - tidstyv eller garanti for gode kjøp?

Anskaffelsesregelverket – tidstyv eller garanti for gode kjøp?

De fleste som har innkjøpsansvar i statlig eller kommunal sektor kan ofte oppleve regelverket som unødig komplisert – og at man bruker litt for mye tid på anskaffelsen. Dette er noe av bakgrunnen for at vi snart får nye anskaffelsesregler. Les mer her: Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Men det er også viktig å understreke at de prosessuelle reglene i anskaffelsesregelverket skal verne om viktige hensyn som effektiv og god utnyttelse av fellesskapets penger, sikre like konkurransevilkår for alle leverandører og fremme transparente prosesser slik at man kan etterprøve den offentlige pengebruk. Dette er særlig viktig for å forhindre korrupsjon i offentlig sektor.

Last ned hurtigguide for offentlige anskaffelser

HurtigguidetiloffentligeanskaffelserEn forutsetning for å gjennomføre vellykkede anskaffelsesprosesser – og dermed oppnå best mulig avtale – er at man foretar de riktige valgene på rett tidspunkt.

Se vår veiledning «Hurtig­guide for offentlige anskaffelser» med mange gode tips for å gjennomføre en best mulig anskaffelsesprosess.

Gjør det riktig med en gang!

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med innkjøp til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

Anne-Marie er advokatfullmektig i Visma Advokater, og er en del av teamet som spesialiserer seg på offentlige anskaffelser. Anne-Marie har 10 års erfaring fra statlig og interkommunal virksomhet. Hun har de siste årene jobbet som forvaltningsrevisor og gjennomført revisjoner av offentlige anskaffelser spesielt. Hun har også jobbet med kontraktsrevisjoner og ulike typer granskninger for kommunal sektor. Videre har hun seks års erfaring fra statlig sektor, hvor hun jobbet med lov- og forskriftsarbeid, konkurranserett og personvernrett innenfor telekommunikasjonsfeltet. Fra april 2017 jobber Anne-Marie i Magnus Legal.
Connect with Anne-Marie: