Anskaffelsesregelverket – tidstyv eller garanti for gode kjøp?

Anskaffelsesregelverket - tidstyv eller garanti for gode kjøp?

De fleste som har innkjøpsansvar i statlig eller kommunal sektor kan ofte oppleve regelverket som unødig komplisert – og at man bruker litt for mye tid på anskaffelsen. Dette er noe av bakgrunnen for at vi snart får nye anskaffelsesregler. Les mer her: Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Men det er også viktig å understreke at de prosessuelle reglene i anskaffelsesregelverket skal verne om viktige hensyn som effektiv og god utnyttelse av fellesskapets penger, sikre like konkurransevilkår for alle leverandører og fremme transparente prosesser slik at man kan etterprøve den offentlige pengebruk. Dette er særlig viktig for å forhindre korrupsjon i offentlig sektor.

Last ned hurtigguide for offentlige anskaffelser

HurtigguidetiloffentligeanskaffelserEn forutsetning for å gjennomføre vellykkede anskaffelsesprosesser – og dermed oppnå best mulig avtale – er at man foretar de riktige valgene på rett tidspunkt.

Se vår veiledning «Hurtig­guide for offentlige anskaffelser» med mange gode tips for å gjennomføre en best mulig anskaffelsesprosess.

Gjør det riktig med en gang!

Visma Advokaters team på offentlige anskaffelser holder deg oppdatert. Har du spørsmål i forbindelse med innkjøp til det offentlige, ta gjerne kontakt med advokatfullmektig Anne-Marie Varen på epost eller telefon 482 74 263.

0