Strammer inn på lån til aksjonærer

Reglene for lån til aksjonærer skjerpes.

Lån til aksjonærer kan gis personlige aksjonærer i et selskap. Siden innføringen av utbytteskatt i 2006, har aksjonærlånordningen vært flittig brukt. Mange vil kanskje påstå at dette har vært et skattehull, hvor man som aksjonær har kunnet få ut kapital fra selskapet uten å skatte av det.

Formidabel økning – men nå er festen over

For aksjonærer har aksjonærlån vært en klar fordel, da man har kunnet utsette utbyttebeskatningen. At denne fordelen har vært stor, synliggjøres godt gjennom den formidable økningen i slike lån. I følge Dagens Næringsliv (12.10.2015) har det i perioden 2006-2013 vært en drøy tredobling av lån til aksjonærer – fra 6,7 til 22,1 milliarder. Vel, festen er over!

Slik påvirkes du av reglene

Ved presentasjonen av statsbudsjettet for 2016, varslet regjerningen en betydelig skjerping av regelverket for lån til aksjonærer. Mens man hittil har vurdert lån fra selskap til personlig aksjonær som lån under visse forutsetninger, vil lån fra selskap til personlig aksjonær nå anses som utbytte hos låntakeren. Skattlegging gjøres dermed etter aksjonærmodellen. Kort fortalt betyr dette en effektiv skattelegging med en sats på 28,75 prosent.

Regjeringen skisserer i grove trekk følgende unntak:

  • Lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker som ikke har mer enn fem prosent av aksjene i selskapet, eller ikke har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen.
  • Utlån fra banker til lånekunder som har aksjeposter i samme bank.
  • Styremedlemmer omfattes ikke av regelendringen, med mindre de har et ordinært ansettelsesforhold i selskapet.

Det nye regelverket rammer ikke bare lån som er tatt opp etter 7. oktober 2015, men omfatter også økning av saldo på eksisterende lån etter fremlegg av statsbudsjett 2016. Det samme gjelder videreføring eller forlengelse av lån som var forfalt 7. oktober.

Er du usikker på hva som faller innenfor og utenfor nytt regelverk? Trenger du noen å sparre med? Våre rådgivere sitter klare til å hjelpe med å finne en optimal løsning for virksomheten din. Ta gjerne kontakt med oss!

Se vårt tilbud innenfor økonomisk rådgivning

0