Kvalitet uten testautomatisering

Kvalitet uten testautomatisering

Det er mange aktiviteter som bygger kvalitet selv uten testautomatisering. Vi i Visma Consulting jobber hele tiden med å bygge kvaliteten i leveransene våre. Et prosjekt i oppstartsfasen kan lykkes med høy kvalitet dersom leveranseteamet gjennomfører teampraksis i det daglige arbeidet. Hele leveranseteamet har egenskaper som utfyller hverandre til å bidra med kvalitet. Det vil si at funksjonell arkitekt, utvikler og testleder bidrar med sine roller til å redusere risiko og sikre god kvalitet. Ønsket effekt er færre feil under utvikling og færre feil etter lansering av produktet eller tjenesten.

Testprosessen i praksis

Testprosessen i utviklingsfasen går ut på å integrere test sammen med design og utvikling. En god måte å integrere alt dette sammen med test i fokus er å innføre testkontroll fra oppstart til slutt for hele leveransen.

Følgende teampraksisaktiviteter sikrer testkontroll:

Aktivitet  
1 Før koden er utviklet så er kvalitetskontrollen at brukerhistoriene inneholder akseptansekriterier.
2 / 3 Etter brukerhistorien er ferdig utviklet blir testcaset opprettet av utvikleren selv. Her er kvalitetskontrollen at utvikler har forstått oppgaven og akseptansekriteriene er dekket. Hensikten er å forhindre større og mindre feil, før en annen i teamet tester dette.
4 Kodegjennomgang er en aktivitet som sikrer kodekvalitet.
5 Funksjonell arkitekt bør teste at løsningen som er utviklet er i henhold til kravene som er utarbeidet sammen med kunden. Her er kvalitetskontrollen basert på design og brukervennlighet som ivaretar kvalitet fra et annet perspektiv.
6 Gjennomføring av testcaset blir gjennomført av en i teamet. Her er kvalitetskontroll basert på testcaset og detaljerer i brukerhistorien.

Eksempel på testprosessen fra et prosjekt hos en kunde.

Les også: Hvordan lykkes med smidig testing i dagens IT-prosjekter?

Styrket testomfang

Alt som er nevnt om testprosessen baserer seg på hvordan teampraksisen blir gjennomført av leveranseteamet.

Sørg for at test blir løftet inn tidlig og at flere interessenter tester løsningen.

Verdien av dette samspillet er at løsningen blir verifisert av flere roller som tester ulike egenskaper av løsningen. Dette samarbeidet styrker testomfanget og gir høyere kvalitet før lansering.

Visma Consulting har et sterkt fagmiljø innenfor test og testledelse. Les mer om våre tjenester på test og testledelse:

Våre tjenester innen test og testledelse

0