Gå til hovedsiden

Kvalitet i innkjøp gir mer lojale kunder

Ingen av oss liker å betale mer enn nødvendig for en vare eller tjeneste. For oss nordmenn kan det likevel sitte langt inne å be om den rabatten vi mener er riktig og fortjent.

En internasjonal undersøkelse i regi av KPMG viser at jakten på rabatter fortsatt er viktigste prioritet i virksomhetens innkjøpsarbeid, uavhengig av kultur og forventinger til innkjøpsform. Undersøkelsen er gjort på tvers av verdens fem kontinenter og avviket er minimalt mellom kontinentene. Samtidig viser undersøkelsen at de enkleste gevinstene nå er i ferd med å bli tatt ut. Til tross for at økt fokus på innkjøp har skapt store verdier for norske og internasjonale virksomheter, har utviklingen av innkjøpsfunksjonen samtidig stagnert de siste årene.

Parallelt med at innkjøpsarbeidet fortsatt skal bidra til at kostnadene holdes nede, er det en rekke trender som tyder på at de innkjøpsansvarlige bør ha et langt mer strategisk fokus i tiden fremover. Sjefsredaktør Patrick Burnson i magasinet Logistic Management hevder i sin blogg at økte krav til inntjening, behov for mer smidighet i administrasjons- og logistikkprosesser og viktigheten av økt kundetilfredshet kommer til å sette en ny standard for innkjøpsarbeidet.

Gode innkjøpsavtaler med solide leverandører vil kunne gi din virksomhet avgjørende konkurransefortrinn i markedet. I tillegg til å bidra til lavere kostnader vil den rette leverandøren kunne bli en sentral bidragsyter til økt inntjening og soliditet. Slike leverandører kan bidra til å forenkle din administrasjon, produksjonsprosesser, leveranser og ulike typer av kundeoppfølging. Kvalitet i alle ledd skaper mer tilfredse og lojale kunder.

Enten du velger å håndtere innkjøpene selv, eller om du velger å outsource dette arbeidet, er tiden inne til å vurdere om innkjøp bør få en mer strategisk rolle i din virksomhet.

Spør deg selv: Er dine kunder så lojale at du har råd til å la være?

Kontorrekvisita

Mest populære