Gå til hovedsiden

Kvalitet i alle ledd

I Visma Advantage setter vi store mål for kvalitet i arbeidet vi gjør. Vi er stolte av å kunne vise til at vi har vært ISO sertifiserte i henhold til ISO standard NS-EN ISO 9001:2008 siden 2009.

Alle vet at en konkret anbefaling fra den som har kjennskap og erfaring til det spesifikke produktet eller tjenesten, veier tungt når man skal vurdere å handle eller ikke. Visma Advantage ser det derfor som helt sentralt å vite om våre kunder anbefaler oss til andre. I januar 2012 startet vi derfor arbeidet med å implementere Net Promotor Score (NPS). NPS er helt enkelt et kundelojalitets mål for en kundes villighet til å anbefale et selskaps varer og/eller tjenester. Dette gir oss et verdifullt mål for dagens status således også  input til områder for forbedring. Vi har kontinuerlig fokus på forbedringsområder basert på disse verdifulle tilbakemeldingene fra kunder og samarbeidspartnere. Vårt mål er ikke bare å ha fornøyde kunder, men vi vil ha ekte ”fans”.

Effektivisering1

Mest populære