Gå til hovedsiden

Konkurranseforbud – dette betyr de nye reglene

1. januar ble de nye reglene for konkurranseforbud tatt inn i Arbeismiljøloven. Sjekk hva det betyr for virksomheten din og hvilke grep du bør ta allerede nå.

Nye regler for konkurranseforbud – slik påvirkes virksomheten din
Nytt kapittel i Arbeidsmiljøloven om konkurranseforbud.

Dette er nytt

Konkurranseklausuler er avtaler som begrenser ansattes mulighet for arbeid i konkurrerende virksomhet/starte egen konkurrerende virksomhet. De nye reglene setter maksimal varighet av slike karanteneperioder til 12 måneder. Arbeidsgiver har nå også lønnsplikt i hele perioden. I tillegg er det satt krav til redegjørelse fra arbeidsgivers side.

Kundeklausuler er avtaler som begrenser ansattes mulighet til å kontakte virksomhetens kunder etter endt arbeidsforhold. Også her settes maksimal varighet til 12 måneder – og det samme kravet til redegjørelse fra virksomheten. Det er også slik at man kun kan begrense tilgangen til arbeidstakers «egne» kunder.

Rekrutteringsklausuler er avtaler som begrenser ansattes mulighet til å ta arbeid i annen virksomhet. Forbudet mot rekrutteringsklausuler mellom virksomheter er nytt. Det er fortsatt anledning til å gjøre slike avtaler mellom en arbeidstaker og arbeidsgiver.

Gå igjennom avtaler

De nye reglene for konkurranseforbud gjelder for alle virksomheter som har konkurranse-, kunde- eller rekrutteringsklausuler i sine avtaler – eller som vurderer å innføre slike klausuler. Det er derfor viktig at du sørger for å gå igjennom de eksisterende avtalene dine.

Konkurranseforbud – hva skjer i overgangsperioden?

De nye reglene for konkurranseforbud trer i kraft fra 1. januar 2016. Det betyr at nye avtaler må følge det nye regelverket. Når det gjelder eksisterende avtaler inngått før 1. januar 2016, gjelder en overgangsperiode på ett år. Fra 1. januar 2017 gjelder de nye reglene for alle konkurranse- og kundeklausuler i arbeidsforhold. Pass derfor på at eksisterende avtaler, som ikke er i tråd med det nye regelverket, blir endret innen 1. januar 2017.

Krav om skriftlig redegjørelse

Årsaken til kravet om redegjørelse, er at man ønsker at virksomheter til enhver tid skal være bevisste sitt særlige behov for vern. Redegjørelsen skal gis på forespørsel fra arbeidstaker på ethvert tidspunkt i arbeidsforholdet og ved oppsigelse fra enten arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Dette betyr endringene for virksomheten din

I tillegg til at virksomheter må være mer bevisste på situasjoner der de mener at det er nødvendig å opprettholde et vern mot konkurranse, må de nå også ta hensyn til den økonomiske forpliktelsen og aktivitetsplikten i form av redegjørelser. Ettersom det vil koste virksomheter dyrt å opprettholde en konkurranseklausul som man strengt tatt ikke har behov for, bør det gjøres grundige vurderinger før man eventuelt tar skrittet og velger å benytte seg av slike klausuler. Dersom frister for å avgi redegjørelser ikke overholdes, vil det få store konsekvenser. Da vil nemlig klausulene automatisk falle bort. Det kan være skadelig for selskaper der behovet for beskyttelse i en periode rent faktisk er til stede.

Gjør deg kjent og ta grep tidlig

Det er viktig at både HR og daglige ledere er godt kjent med endringene og hvilke konsekvenser dette vil få når ansatte vurderer å fratre, eller fratrer sine stillinger i et selskap. Sørg for å stå best mulig rustet når den situasjonen plutselig blir et faktum. Gjennom rådgivning kan vi hjelpe deg med både utarbeiding og kvalitetssikring av klausuler og redegjørelser, slik at vi sammen sørger for at din virksomhet overholder reglene og har gode rutiner for oppfølging både nå i 2016 og i 2017.

 

Mest populære