Gå til hovedsiden

Stort behov for kompetanse og mangel på arbeidskraft innen IT og teknologi

Økt behov for digital transformasjon i et nedstengt Norge skaper arbeidsplasser, men vi trenger også noen til å fylle de.

Behov for mer IT-kompetanse

I følge SSB har 4 av 5 statlige virksomheter og kommuner økt digitaliseringstakten gjennom koronapandemien. Behovene for digitalisering og automatisering øker som følge av pålegg om hjemmekontor, restriksjoner i forhold til reising og økt etterspørsel etter informasjon og tjenester på nett. Hele 80 prosent av statlige virksomheter og kommuner sier at koronapandemien har ført til en økning i digitaliseringstakten i virksomheten eller kommunen. Fylkeskommunene sier det samme. 

Mens mange bransjer sliter med å få endene til å møtes under pandemien, opplever IT-bransjen sterk vekst. Norske virksomheter skriker etter ressurser som kan hjelpe de med deres digitale transformasjon. 

Visma Consulting har lang erfaring i digitalisering av offentlig sektor og leverer digital rådgivning, software-utvikling, samt forvaltning og videreutvikling av IT-systemer på vegne av sine kunder i både privat og offentlig sektor.

Vi opplever nå en sterk økning i behov for kompetanse som kan hjelpe norsk næringsliv i sine digitaliseringsprosjekter 

Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting

I år har Visma Consulting skrevet kontrakter med blant annet Skatteetaten, Statens pensjonskasse, Utdanningsdirektoratet, Statens vegvesen, Kulturrådet og Trondheim kommune. Alle med behov for  eksterne IT-konsulenter som kan bistå de i å effektivisere og automatisere IT-systemer og bedre samhandle med befolkningen.

Vidar Evensen i Visma Consulting

Dersom vi hadde hatt ubegrenset med konsulenter kunne vi ha hjulpet langt flere enn det vi gjør i dag

Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting

Det utdannes imidlertid for få, og det er en konstant kamp om de mest attraktive IT-hodene. Ikke bare i IT-bransjen, men i alle bransjer er man på jakt etter den beste kompetansen innen IT og teknologi.

Visma tar utfordringen på alvor og utvidet i fjor høst tjenestespekteret sitt med digital rådgivning for å bistå kunder med digitale strategier og teknologivalg. Vismas digitale rådgivere har kompetanse innenfor mange ulike fagområder, fra strategi og ledelse, teknologi og arkitektur, design og UX, BI & analyse, digital markedsføring og IT sikkerhet, og hjelper bedrifter og organisasjoner med å gripe digitale muligheter for å tilpasse seg det digitale skiftet. Det å bli en digital rådgiver kan også være en attraktiv karrierevei for mange med lengre erfaring innen IT og teknologi. I tillegg satser Visma sterkt på de unge, med et av Norges mest attraktive Summer internship og trainee programmer for nyutdannede IT- og teknologistudenter.

Vi håper selvsagt at disse initiativene vil være med på å få flere til å velge en retning innenfor IT og teknologi, men ønsker selvfølgelig også at flest mulig velger å jobbe i Visma

Vidar Evensen, Administrerende direktør i Visma Consulting

Mest populære