Gå til hovedsiden

Innleie arbeidskraft – Innstrammingene har kommet

Det har kommet kraftige innstrammende regler for innleie av arbeidskraft. Opererer du innenfor lovverket?

Nye regler for innleie

Benytter din bedrift seg av innleie av arbeidskraft i 2024 i form av sesongarbeidere, bemanning under større prosjekter, try-and-hire, eller andre former for innleie uten fast kontrakt er det viktig at du tar stilling til de nye reglene som trådte i kraft 1. april 2023. Det er nemlig innleiers ansvar å forholde seg til reglene.

Innstrammingene er innført for å få enda flere ansatte på faste kontrakter, men fører til store usikkerheter for bedrifter som ikke har behov for like mange ansatte til alle årets tider.

Så hva med byggbransjen som har variable behov basert på prosjekter? Sommerhotell som trenger tilflyttende arbeidere i sesongmånedene? Butikker som kan trenge litt ekstra hjelp under julerushet? Alle disse må nå tenke nytt, for de gamle vanene om å leie inn etter behov blir ikke lenger lov.

Heldigvis har vi i Visma Innkjøpssamarbeid snakket med vår bemanning- og rekrutteringspartner Adecco, for at du skal forstå om du blir rammet av endringene og hva du kan gjøre for å tilpasse din bedrift.

Hvilke former for innleie blir innstrammet?

Den eneste formen for innleie som forblir lovlig er reele vikariater, altså erstatning for faste ansatte som er ute med sykdom, permisjon eller ferie. Det er altså kun lov med innleie dersom det dekker opp for en annen fast ansatts fravær. Dette inkluderer bemanning mens man venter på at en ny ansatt skal starte.

Andre unntak er for jordbruksbransjen, helsepersonell og for spesialkompetanse. Det er også innført et midlertidig unntak for underholdning, kultur og idrett.

Det betyr at uansett hvilken annen form eller bransje du ønsker å leie inn arbeidskraft til, vil dette nå være veldig vanskelig.

Den eneste muligheten for å gjøre innleie er ved å gjøre en tariffavtale med fagorganisasjonen der hvor bedriften opererer. Dette punktet gjelder derimot ikke for fagområdet bygg i fylkene Viken og Oslo.

Andre viktige endringer

  • Den innleides rett til fast ansettelse kuttet ned fra 4 år til 3 år. Det betyr at om en arbeidstaker du leier inn har vært innleid hos deg i 3 år, vil den da ha rett på fast ansettelse i din bedrift.
  • Alle bemanningsforetak må nå gjennom en godkjenningsordning for å få lov til å leie ut arbeidskraft, for å sikre gode rettigheter til alle ansatte. Samtlige bemannings- og rekrutteringsbyrå i Visma Innkjøpssamarbeid har selvsagt fått denne godkjennelsen.
  • Det er viktig å merke seg, som tildigere nevnt, at å forholde seg til regelverket er innleiers ansvar. Det er altså din bedrift som leier inn arbeidskraft som må ha klargjort at du forholder deg til regelverket, og ikke bemanningsbyrået du leier fra. Likevel sitter bemanningsbyråene på mye erfaring og ekspertise, for å hjelpe din bedrift med hvordan denne situasjonen kan løses.
  • Regelen trer i kraft 1. april, men en overgangsordning gjør at eksisterende kontrakter kan løpe til 1. juli. Det er altså ikke lov å signere nye innleiekontrakter fra 1. april, men de som allerede er signert kan jobbe i stillingen til 1. juli.

Hva kan jeg gjøre?

Er din bedrift avhengig av sesongarbeidere eller å leie inn arbeidere ved økt etterspørsel, vil endringene gjøre det mye vanskeligere å hente midlertidig arbeidskraft. Det vil også være vanskelig å finne ut hva som er riktig bemanninnsløsning for ditt selskap, da dette varierer enormt fra bedrift til bedrift, bransje til bransje, og fylke til fylke.

For å være sikker på at du får de beste rådene, anbefaler vi i Visma Innkjøpssamarbeid at du kontakter et erfarent bemanningsbyrå, som kan hjelpe deg med hva som er den beste bemanningsløsningen for din bedrift.

Gjennom Visma Innkjøpssamarbeid får du markedets beste betingelser fra Adecco og BackUp, som begge sitter på ekspertise om hvordan din bedrift kan løse situasjonen i henhold til de nye reglene. Trykk på knappen under for å lese mer om bemanningsbyråene, og hvordan de kan hjelpe deg med bemanning og rekruttering.

Få hjelp med innleie og bemanning

Mest populære