Gå til hovedsiden

Hvorfor ha en personalhåndbok?

Med en personalhåndbok blir det enkelt for de ansatte å finne svar på bedriftens regler, rutiner og goder. De finner raskt riktig informasjon, og færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.

Visma Personalhåndbok
Visma Personalhåndbok

Unngå uklarheter og konflikter

I mange tilfeller kan mangel på retningslinjer og prosedyrer føre til en rekke uklarheter og konflikter på arbeidsplassen, men også dårlig utformede retningslinjer kan skape problemer. Selv om arbeidsgiver ikke er pålagt å ha en personalhåndbok, krever lovgivningen at arbeidsgiver skal gi visse opplysninger til de ansatte skriftlig. Med en personalhåndbok vil de ansatte enkelt og raskt finne riktig informasjon, og færre spørsmål rettes til administrasjon og ledelse.

Plikt til å ha et arbeidsreglement

Alle norske bedrifter med mer enn 10 ansatte plikter å ha et arbeidsreglement som skal inneholde «de ordensregler som trengs og regler for arbeidsordningen». Reglementet skal ikke inneholde bestemmelser som er i strid med loven.

Hjelp til selvhjelp for ledere og ansatte

En personalhåndbok gir de ansatte en systematisk oversikt over bedriftens retningslinjer, forventninger, prosedyrer og goder. Skal bedriftens personalhåndbok oppleves som et godt og nyttig verktøy for ledere og ansatte må den være et levende verktøy. Man bør sikre at det er enkelt å få tilgang, og at det er enkelt å søke etter temaer.

Nyttige temaer å ha i en personalhåndbok

Reglement for reiser

En god beskrivelse av bedriftens retningslinjer ved tjenestereiser vil sikre lik håndtering av reiser som gjennomføres på vegne av virksomheten. Klare regler og rutiner bidrar også til effektivitet ved at de ansatte vet hvilke rettigheter og plikter de har når det gjelder bestilling av reiser, utfylling av reiseregninger også videre.

Ferie

Gi svar på praktiske spørsmål om feriefritid og feriepenger som de ansatte ofte har, samt eventuelle bestemmelser om avtalefestet ferie.

Velferdspermisjoner

Hvilken rett har de ansatte til korte velferdspermisjoner, altså, fravær som ikke er lovregulert. Eksempler kan være:

  • tannlegebesøk
  • fysioterapi
  • sjekk på helsestasjon
  • skolestart

Hva som gjelder i slike tilfeller i din bedrift kan være basert på tariffavtale eller interne avtaler. Dette bør i begge tilfeller beskrives i personalhåndboken.

Mest populære