Gå til hovedsiden

Hvordan utvikle en BI-strategi

Å ha en god business intelligence (BI) strategi kan være ekstremt effektivt – dersom det er gjort riktig. Så hva er nøkkelen til å lage en god BI-strategi?

Hvordan utvikle BI-strategi

En moderne business intelligence-løsning gir deg en unik mulighet til å forstå både kundeadferd og markedet enda bedre, og er derfor avgjørende for å vinne nye markeder.

En slik strategi tar for seg alle de stegene man må gjennomgå for å implementere business intelligence i bedriften. Når du skal utvikle en strategi starter du med et problem du skal løse, for så å finne ut av veien dit, hvem som kan hjelpe deg å løse problemet og eventuelt hva du trenger av systemer.

I denne artikkelen gjennomgår vi konkrete tiltak for å utvikle din BI-strategi:

 

Slik utvikler man en BI-strategi

  1. Kartlegge hva som er behovet

Et godt BI-prosjekt starter med å snakke om hvor vi vil. Hva er målet? Hva er det vi vil med BI-satsingen? Du har et behov eller en problemstilling som kan løses med data som man allerede har, men som ikke er utnyttet eller fremstilt på en god nok måte.

Et eksempel på et behov: Hvordan får vi sendt ut informasjon vi har til de som trenger det, på en god visuell måte slik at de kan dra nytte av det i sin jobb.

Dette målet vil være grunnlaget for hvordan organisasjonen skal jobbe med informasjon videre.

 

2. Suksesskriterier

For å bestemme retningen til strategien, samt for å måle om man har hatt suksess, må man definere hva som er suksesskriteriene. Hvordan vet vi om vi har nådd det målet vi har satt oss?

For å definere disse kriteriene pleier Visma bWise å arrangere en workshop der alle relevante stakeholders inviteres. Dette fører ofte til en veldig spennende og kreativ diskusjon hvor man får mange forskjellige synspunkter. I denne workshopen blir vi enige om hvordan vi skal måle suksess.

Er suksess når man har nådd en tid- og ressursramme? At prosjektet når sine effektmål? Eller når ønsket gevinst er realisert?

Les mer: 7 tips og triks fra dashboardekspertene

 

3. Hvordan kommer man seg dit?

Når man har definert målet og hvordan man skal måle suksess er det på tide å konkretisere hvordan man skal nå dette. Tidligere var det mange som brukte en systemfokusert tilnærming når man skulle utvikle en BI-strategi. En mer moderne strategi er å være behovsfokusert.

Ved å fokusere på behov først får man nesten umiddelbar nytte, raskere leveranse og bedre kontroll. Spørsmål man bør stille er:

  • Hvem er beslutningstakerne?
  • Hvilke underlag trenger de for å gjøre beslutningene?
  • Hva er driverne og hva er resultat?
  • Hvor fanger vi fersk og riktig info?
  • Hvordan kvalitetssikrer vi informasjonen, og hvilke verdiøkende tiltak kan vi gjøre?
  • Hvordan visualisere informasjonen på best mulig måte?

Det er viktig å få oversikt, og se på dagens status, hvilke systemer brukes i dag og hvilke data som finnes. Men man må også være villig til å kaste det man har gjort tidligere, for å kunne nå det målet man har satt seg. Det har kanskje fungert før, men med en ny satsning kan det være behov for å tenke helt nytt.

Det er også viktig i strategien å definere hvem som skal være en del av ditt BI-team. Du må ha folk som har kapasitet og drivkraft til å gjennomføre prosjektet. Siden BI-prosjekt er drevet av forretning er det nødvendig å ha en alliert og forkjemper som kan eie strategien og løsningen. Det er dennes jobb å sørge for at forretningen er engasjert og med på slike prosjekter.

Noen BI-strategier er mer spesifikke enn andre og beskriver kanskje arkitekturen til BI-satsningen. Det aller viktigste er å svare på hvem har vi, hva har vi og hva trenger vi for å nå et mål som blir definert.

Når disse tre punktene er definert og strategien er satt, begynner implementeringsprosessen.

 

Få uforpliktende BI-strategirådgivning fra Visma bWise – et av Norges sterkeste fagmiljø innen BI og analytics.

Book BI-strategirådgivning

Mest populære