Gå til hovedsiden

Hvordan sikre og fremme kvalitet i utdanningen?

Hva er kvalitet i utdanningen?
Hvordan legger man til rette for god læring?
Og hvordan kan Visma bidra til dette?

Praksis i tillegg til teori er kanskje ikke så dumt?

NOKUT har som hovedoppgave å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning, fagskoleutdanning og godkjent utenlandsk utdanning, samt dokumentere og informere om tilstanden på overnevnte områder nasjonalt. Utdanningskvalitet er noe Visma også er levende opptatt av og var derfor til stede under konferansen begge dager.

NOKUT og samfunnsperspektiv 2015

Med vår egen satsning på studenter og utdanning var det godt å høre Terje Mørland, direktør i NOKUT, belyse viktigheten av fokus på studentenes læringsutbytte.  Idealet er at studentene skal sitte igjen med et læringsutbytte som holder et høyt faglig nivå, som er relevant for arbeidslivet de skal inn i og som oppnås på normert tid.

Videre oppfordret Ingvild Marheim Larsen, fagdirektør i Kunnskapsdepartementet, til å styrke kontakten med arbeidsliv og næringsliv som et av premissene for å oppnå en effektiv strukturreform som kan svare til globale og internasjonale utfordringer samt internasjonal konkurranse.

Som Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon spiller Visma sine systemer en sentral rolle på arbeidsmarkedet. Dagens bedrifter jobber stadig for en mer effektiv og automatisert forretningsdrift som kan gi uunnværlig konkurransefortrinn i sitt marked. Derfor har Visma som mål å forenkle og automatisere virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor.

De samme systemene som våre kunder bruker hver dag tilbyr vi også til utdanningsinstitusjoner som de kan bruke som en del av undervisningen. Et undervisningshjelpemiddel om du vil. Målet er å bidra til mer relevant utdanning og enda bedre læringsutbytte innen relevante studieretninger som for eksempel Økonomi og Administrasjon.

Et sentralt spørsmål som dukket opp flere ganger under konferansen var hvordan det faglige nivået er i dag og hvor relevant læringsutbytte studieprogrammene legger opp til.  NSO (Norsk Studentorganisasjon) påpeke at uansett hvor i landet man studerer, bør man som student forvente å være sikret en utdanning av høy kvalitet og at for å få studentene til å lykkes bør alle studenter ha innslag av praksis i sine studier.

Vi i Visma tror også at en hver student blir bedre i den fremtidige jobben sin om han/ hun får øve seg litt på forhånd og vi mener heller ikke at praksis i studietiden skal forbeholdes leger og frisører.

Sammen er vi bedre!

Har du spørsmål om Visma skolelisens?
Ta kontakt med prosjektleder Carine S. Næss på [email protected]

Mest populære