Gå til hovedsiden

Hvordan kan din bedrift maksimere investeringene i Power Bi, Tableau og Qlik?

I en global økonomi preget av et høyt tempo og raske endringer kan dagsaktuell og nøyaktig datainnsikt utgjøre forskjellen mellom en bedrift som gjør det bedre enn forventet og en som må legge ned butikken. I denne artikkelen ser vi på hvordan din bedrift kan maksimere investeringene ved å bruke analyseverktøyene Power Bi, Tableau og Qlik.

I følge Microsofts administrerende direktør Satya Nadella har vi sett to år med digital utvikling bare i løpet av to måneder som følge av corona-pandemien. Dette stiller helt nye krav til bedrifter og påvirker hvordan de oppfyller analysebehovene sine.

Maksimer investeringene med business intelligence

Data spiller en nøkkelrolle i å hjelpe organisasjoner med ta bedre beslutninger, men har ikke en verdi i seg selv. For å kunne skape verdi fra data må man ha et godt datagrunnlag for å utføre vesentlige analyser av dataene. To store utfordringer som kan oppstå ved dataanalyse er:

Demokratisering av data på tvers av business intelligence verktøy

Om man jobber i ulike BI-verktøy kan det være utfordrende å sammenstille dataene da analysen ikke beregnes konsistent på tvers av de ulike verktøyene. Dette gjør at man kaster bort verdifull tid på å forsøke å få nyttig innsikt fra ulike datakilder. Videre kan det bremse datadrevne beslutningsprosesser og gi forvirrende resultater.

Samle data fra ulike kilder i èn analyseplattform

En annen utfordring som kan oppstå er når ulike typer data blir slått sammen for å oppnå bedre resultater. Det kan være forvirrende å vite hvilke data som kan kombineres og sees i sammenheng på tvers av datakilder. Jobber man i tillegg under press og med lite tid til å verifisere resultatene kan det føre til dårligere beslutninger.

Fordelene med et skydatalager

Når man skal fatte datadrevne beslutninger er det viktig å ha god datatilgang. Fordelene med et skydatalager er at man kan utnytte fordelene skyen tilbyr til å effektivisere, sikre og betjene data på mobile enheter og bærbare maskiner, noe som gir friheten til å jobbe hvor som helst. Et skydatalager skaper muligheter til å enkelt kombinere data fra ulike kilder på ett sted, og analyser kan utføres gjennom èn enkelt tjeneste, som for eksempel Azure Synapse Analytics. Skydatalageret er utviklet for å håndtere skalerbarhet, tilgjengelighet og budsjettproblemer som oppstår når datamengden drastisk øker. 

Noe som kan være utfordrende for en organisasjon er å holde tritt med de stadige endringene i forskrifter knyttet til databeskyttelse og datakontroll samtidig som man sørger for å ha nok fokus på forretningsutvikling og innovasjon. Azure Synapse Analytics har innebygde sikkerhetsverktøy for å håndtere slike utfordringer, og tilbyr også 90 compliance-sertifiseringer.

Få dypere innsikt raskere

Effektive og responsive forretningsbeslutninger er avhengig av målrettet analyse. Beslutninger må tas på grunnlag av relevante data, hvis ikke blir beslutninger tatt i blinde. Power BI kan vise sanntidsdata fra Azure Analytics, og man kan samarbeide og dele innsikt ved å publisere Power BI-dashbord på Microsoft Teams. På denne måten er dataen lett tilgjengelig for hele teamet.

Et studie utført av Forrester på vegne av Microsoft viser at organisasjoner som bruker en blanding av Azure-analyse og Power BI-løsninger har målbare fordeler. I studiet så man 25,7% lavere totale eierkostnader, 27% raskere innsikt og hele 60% økt kundetilfredshet.

Del data og innsikt globalt

Datavekst og -kompleksitet er grunnen til at mange investerer i analyseverktøy, men dessverre kommer mange av verktøyene til kort når det gjelder deling og tilgjengelighet. Du trenger en løsning som er rask, sikker og enkel å bruke – som gjør at brukerne kan få viktig innsikt, dele informasjon og handle i tide, uavhengig av hvor de befinner seg geografisk. 

Uten en integrert plattform som er tilgjengelig i hele verden kan bedrifter risikere å sløse tid på å få separerte datakilder integrert før de kan begynne analysen. Bruk av Power BI sammen med Microsoft Teams gjør det enklere for brukere å samarbeide globalt, når som helst. Ved å kombinere dette med Azure Synapse Analytics kan team bruke integrerte, sikre data som grunnlag for å samarbeide, formidle idèer og produsere innsikt fra Power BI-dashbord. 

Data og analyse bidrar til å forbedre kundetilfredsheten ved å styrke samarbeidet og lette kommunikasjonen. Det øker produktiviteten ved å frigjøre mer tid til verdiskapende arbeid som har en langsiktig effekt for virksomheten.

Ha sikkerhet som grunnlinje

Det har aldri vært viktigere å sikre data. Ikke bare er dataene til en bedrift underlagt forskriftsmessig ansvar, de er også et utsatt mål for cyberangrep. FBI rapporterte at antall tilfeller av cyberangrep som rapporteres til deres cyber-divisjon er oppe i hele 4000 tilfeller på èn dag – en økning på 400% fra det de så før koronaviruset. Bedriftsdata saumfares alltid, og uansett hvor de ligger – lokalt eller eksternt – er sikkerhet og personvern kritiske områder som må være i fokus.

Azure har funksjoner som automatisert trusselbeskyttelse og alltid-på datakryptering innebygd fra grunnen av. Bedrifter har en detaljert tilgangskontroll og kan være sikker på at data forblir trygge og private ved hjelp av sikkerhet på kolonnenivå og innebygd sikkerhet på radnivå. I tillegg gir dynamisk datamaskering automatisk beskyttelse av sensitive data i sanntid. 

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan maksimere investeringene i Power Bi, Tableau og Qlik?

Last ned guiden her

Mest populære