Hvordan forholde seg til elektronisk kommunikasjon fra det offentlige?

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere med innbyggerne på nett i stedet for på papir. De nye reglene trådte i kraft 7. februar 2014. Regelendringene medfører at hovedregelen nå er at forvaltningen kan sende brev, vedtak og annen viktig informasjon ved hjelp av digital post.

Endringene i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften er foretatt med bakgrunn i ønsket om å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Før de nye reglene trådte i kraft måtte de offentlige organer innhente samtykke fra både næringsdrivende og innbyggerne for å ta i bruk elektronisk kommunikasjon. Dette er ikke lenger nødvendig.

For innbyggere som fortsatt ønsker å motta vedtak og andre viktige brev fra det offentlige ved hjelp av vanlig post er det anledning til aktivt å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon på www.norge.no. De som aldri har benyttet seg av elektronisk ID til å logge seg inn på offentlige tjenester på nett, trenger ikke å reservere seg da det offentlige ikke vil ha registrert nødvendige mobilnumre eller e-postadresser på disse personene for å kommunisere elektronisk. For de som ønsker å benytte eller tidligere allerede har benyttet offentlige tjenester på nett, er det aktuelt å registrere eller oppdatere mobilnummer og e-postadresse på difi.no da den der registrerte informasjonen vil bli benyttet til å kommunisere elektronisk.

www.norge.no finnes også mer detaljert informasjon om regelendringen og betydningen av den, informasjon om hvordan man legger inn, endrer eller oppdaterer kontaktinformasjon, samt informasjon om reservasjon.

Ta kontakt med advokat Siri Fjeld-Nielsen i Visma Advokater på siri.fjeld-nielsen@visma.com eller +47 92 85 49 89 dersom du har spørsmål om ovenstående.

www.visma.no/advokater

0