Gå til hovedsiden

Hvordan forholde seg til elektronisk kommunikasjon fra det offentlige?

Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at stat og kommune skal gå over til å kommunisere med innbyggerne på nett i stedet for på papir.

Endringene i forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften er foretatt med bakgrunn i ønsket om å fornye, forenkle og forbedre forvaltningen. Før de nye reglene trådte i kraft måtte de offentlige organer innhente samtykke fra både næringsdrivende og innbyggerne for å ta i bruk elektronisk kommunikasjon. Dette er ikke lenger nødvendig.

For innbyggere som fortsatt ønsker å motta vedtak og andre viktige brev fra det offentlige ved hjelp av vanlig post er det anledning til aktivt å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon på www.norge.no. De som aldri har benyttet seg av elektronisk ID til å logge seg inn på offentlige tjenester på nett, trenger ikke å reservere seg da det offentlige ikke vil ha registrert nødvendige mobilnumre eller e-postadresser på disse personene for å kommunisere elektronisk. For de som ønsker å benytte eller tidligere allerede har benyttet offentlige tjenester på nett, er det aktuelt å registrere eller oppdatere mobilnummer og e-postadresse på difi.no da den der registrerte informasjonen vil bli benyttet til å kommunisere elektronisk.

www.norge.no finnes også mer detaljert informasjon om regelendringen og betydningen av den, informasjon om hvordan man legger inn, endrer eller oppdaterer kontaktinformasjon, samt informasjon om reservasjon.

Mest populære