Gå til hovedsiden

Hvordan effektiviserte vi landbruks-Norges melkekvoteordning?

Hvordan er det å få i oppdrag å effektivisere landbruks-Norges melkekvoteordning? Hvilken teknologi-stack kreves? Og hvordan jobber man? Er du nysgjerrig på dette? Lead Consultant i Visma Consulting Sigurd Midttun tar deg med bak kulissene i det særs viktige prosjektet.

Visste du at gjennomsnittnordmannen drikker i overkant av 80 liter melk i året? Og har du noen gang tenkt over logistikken som gjør at du og resten av Norges befolkning kan drikke melk til enhver tid? 

Hver dag sitter 200 utviklere i Visma Consulting, spesialisert innen blant annet frontend, .NET og Java og bidrar til at samfunnet går rundt i privat og offentlig sektor. 

Lead Consultant i Visma Consulting Sigurd Midttun forteller hvordan det er å jobbe som utvikler i selskapet, og ikke minst hvordan det er å være bidragsyter til et av mange prosjekter; nemlig Landbruksdirektoratets nye IT-system. 

– Melkekvoteordningen er en ordning som står sterkt i landbruks-Norge og produksjonen av melk er veldig kontrollert. For å kunne produsere melk har vi kvoter. Det er et verdipapir som sier hvor mye melk bøndene har lov til å produsere og levere inn til et meieri per år. For å ha kontroll på kvotebanken må det være et fagsystem som understøtter denne ordningen, forteller Sigurd. 

Hva var formålet med prosjektet?

I halvannet år har han og utvikler-teamet jobbet med oppdraget for Landbruksdirektoratet der de nylig har produksjonssatt et nytt IT-system for melkekvoteordningen. Formålet med prosjektet har vært å utvikle nye digitale løsninger for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote, melkeprodusenter og for forvaltningen, og sørge for at melkeproduksjonen skjer i henhold til regelverket. Hvor mye melk hver bonde har lov til å levere inn i markedet er nemlig et komplekst regelverk, da det er staten som regulerer totalt antall liter melk basert på hvor mye som faktisk behøves.  

– Staten har en del ulike mekanismer for å regulere melkemarkedet, for eksempel via kjøp og salg. Er det for mye melk i markedet i forhold til etterspørsel kan staten kjøpe inn melkekvoter, og er det for lite kan staten selge melkekvoter ut i markedet. Dette er to av mekanismene staten har for å styre melkeproduksjon i Norge. I tillegg kan det gjøres justeringer på visse forholdstall for produksjon for å enten booste eller redusere den totale produksjonen. Alle disse mekanismene er forankret i «forskrift om kvoteordningen for melk», forteller Sigurd.  

Det er kanskje rart å tenke på at noe så enkelt som et glass melk krever så mye logistikk, og ikke minst et godt fagsystem i bunn? Men prosjektet for Landbruksdirektoratet føyer seg inn i rekken av samfunnsnyttige oppdrag utviklerne i Visma Consulting jobber med. 

Har du lyst til å bruke din tekniske kompetanse til å bygge og videreutvikle IT-systemene for våre kunder? Ønsker du å jobbe med komplekse og samfunnsnyttige prosjekter i et sterkt teknologimiljø?

Se ledige stillinger!

Hvordan bygger man et samfunnsnyttig IT-system?

– Prosjektet for Landbruksdirektoratet har vært en stor og kompleks løsning. På det meste var vi syv utviklere, en prosjektleder, en funksjonell arkitekt og en UX-designer, i tillegg til et team fra kundesiden. I prefasen av prosjektet ble rammene og arkitekturen fastsatt og etter det jobbet vi i sprinter på tre uker. Vi definerte for hver sprint hva som skulle løses, og spekket opp de tekniske løsningene fra uke til uke. Det har vært et krevende prosjekt å være med på med høy leveranse og frister underveis, sier han. 

Behovet for et nytt og digitalt system var nødvendig da Landbruksdirektoratets gamle system var utdatert, understøttet ikke reglene på en god måte og krevde for mye manuell jobbing. Systemet klarte rett og slett ikke å holde tritt med alle endringer som har kommet de siste ti årene gjennom krav til digitalisering. 

Og i tråd med statens ambisjon om at innbyggere i stor grad skal kunne benytte selvbetjeningsløsninger og at saksbehandlere skulle oppleve en mer effektiv hverdag, ble hele fagsystemet digitalisert. Med mål om å skape gode opplevelser for både kunden og sluttbrukerne –  også i fremtiden.

Visma Consulting er et sterkt fagmiljø. Med fokus på teknologi som Java på backend og React på frontend – et rammeverk som har stabilisert seg som en av lederne på frontend teknologi, utviklet de Landbruksdirektoratets system gjennom “sikker teknologi” – løsninger som har bevist seg å fungere over tid. Og for Landbruksdirektoratet var det viktig å bruke teknologi som er trygt og som de ville klare og vedlikeholde selv. 

For det er sjeldent at Sigurd og teamet kommer inn og “velter helt om” på kundens teknologistack. Nøkkelen er å tilpasse seg det de har og bruker. Man prøver i størst grad og unngå en blanding av teknologistacker, men rendyrke teknologien for å unngå mye vedlikehold og behov for mye kompetanse. Det å finne de riktige valgene er ofte det det handler om.

For Landbruksdirektoratet skulle løsningen støtte utsending av brev og arkivering – på både bokmål og nynorsk. Og 100 prosent digitalisere og automatisere i henhold til gjeldende anbefalinger og føringer om digital kommunikasjon mellom offentlig forvaltning og publikum. 

– I analysefasen hvor vi allerede hadde spekket opp en del ting visste vi hvordan skjelettet skulle være, og vi kunne da se på de tekniske løsningene for å tilfredsstille de funksjonelle behovene. Sammen med en kollega var vi de tekniske arkitektene som utformet de tekniske detaljene. Hvordan domenemodellen skulle bygges opp, hvordan kommunikasjon mellom frontend og backend skulle foregå, hvilke integrasjoner man trengte og hvordan man skulle hente de dataene, forteller han. 

Men med et komplisert regelverk trengs det et dyktig team til å utfordre teknologien og tenke nytt. Og det er sånn det er å jobbe i Visma Consulting. Du kartlegger, rådgir og utvikler gjennom komplekse og meningsfulle prosjekter som gir verdi for samfunnet.

Hvordan er det å være utvikler i Visma Consulting?

– Å være med på et nyutviklingsprosjekt hvor man leverer fra a til å er veldig kult som utvikler. Man ser virkelig fremgang fra uke til uke, og i sprintene leverte vi store bolker funksjonalitet hele veien. Når prosjektet var over hadde vi utviklet et helt nytt fagsystem som skal vare i mange år fremover. Den samfunnsnyttige biten av prosjektene er helt klart givende og en stor motivasjon for meg – et prosjekt som vil endre livene til saksbehandlerne og brukere som sitter i systemet. Dette vil jo være en stor endring til det bedre, og effektivisere hverdagen deres betraktelig. Det å være med og digitalisere Norge og få på plass selvbetjeningsløsninger er en motivasjon i seg selv, og det har vært et vellykket prosjekt for Landbruksdirektoratet og oss i Visma Consulting, sier Sigurd. 

For han og 199 andre utviklere er hverdagen langt mer enn bare spennende prosjekter. Selskapet kjennetegnes blant annet av engasjement, faggrupper og god teknologiforståelse. Suksesskriterier i følge Sigurd. 

– Vi tar eierskap i det vi gjør, legger stolthet i det vi leverer og vi er alle genuint interessert i teknologi. Vi har det gøy på jobb og arbeider alle mot samme mål og sluttprodukt. Slik bygger vi hverandre til det bedre.  

Vi er 200 kollegaer i Norge som er spesialister innen blant annet frontend, .NET og Java, og med det har vi et av bransjens største teknologimiljø. Vi ser etter deg som har lyst å bli en del av dette!

Se ledige stillinger!

Mest populære