Gå til hovedsiden

Hvor ble det av kulepennen?

Samfunnet blir mer og mer digitalisert, folk er mer på farten enn før og begrepet «The anywhere office» er etablert. Hva skjer så med den gode, gammeldagse kontorrekvisitaen?

Innredning av kontorarbeidsplasser er også i endring. Fra gamle dagers blanding av kontorlandskap og cellekontorer hvor hver ansatt hadde sitt eget lille «revir», er trenden tydelig; Fremtidens arbeidsplass er preget av kontormiljøer hvor ingen har sin faste plass, og hvor det kanskje bare er satt av plass til 70 % av de ansatte.

Det er ingen tvil om at disse trendene også påvirker markedet for kontorrekvisita. I følge Wittusen & Jensen selges det færre permer enn tidligere og papirforbruket i Norge er redusert med 30 % de siste 8 årene. Deres antalgelse er at de neste 30 % kommer til å forsvinne raskere enn åtte år.

Innkjøp i endring

Rekvisitabransjen holder fortsatt stand – den blir ikke borte. Tvert i mot er det større fokus enn noen gang på innkjøp av forbruksmateriell – såkalt «ikke-strategisk innkjøp». Et tydelig trekk er at bedrifter blir mindre opptatt av hva de kjøper, og mer opptatt av hvordan de kjøper.

Leverandører som opptrer som bedriftenes «supermarked» vinner stadig terreng. Det er mer økonomisk, mer effektivt og ikke minst mer miljøvennlig å samle alle sine innkjøp av forbruksmateriell fra et fåtall leverandører. Dette gjør at selv om enkelte tradisjonelle produktgrupper har nådd toppen av sin livssyklus, så vokser nye produktgrupper frem.

Fremtidens bedrifter vil fortsatt ha et stort behov for effektive innkjøp av forbruksvarer til arbeidsplassen – men med helt andre produkter enn den gode, gamle kulepennen!

Få mer informasjon på e-post

Mest populære