Gå til hovedsiden

Hvilke Azure-tjenester bør du velge?

Hvis du har jobbet med Microsoft Azure har du mest sannsynlig måtte velge hvilke tjenester som er best egnet til å kjøre applikasjonen din på. Dette bør tenkes nøye gjennom. Tjenestene du velger vil ha innvirkning på ressursbruk, ​​budsjett og tiden til markedet for å nevne noen. Det påvirker ikke bare den opprinnelige kostnaden, men også kostnaden og ressursbruken for vedlikehold i ettertid. Så hva bør du tenke på ved valg av Azure-tjenester?

Tidligere har man tenkt at organisasjoner måtte velge mellom to plattformer, teknologier eller konkurrerende løsninger for å utvikle og kjøre applikasjonene sine. Burde vi gå for Docker Swarm eller Kubernetes? Skal vi bruke Web Logic eller WebSphere for å hoste våre Java-applikasjoner? Med andre ord: Skal man velge A eller B? Å skulle velge enten eller er en utdatert måte å tenke på. Tidligere i “on-prem”-verdenen hadde man restriksjoner som i dag ikke eksisterer på samme måte. Eksempler er investeringskostnaden på infrastruktur og software-lisenser. Med den historikken er det fort gjort å ta med det samme tankesettet til Azure og forsøke å bygge applikasjoner på så få tjenester som mulig og velge den eller de tjenestene som egner seg best til formålet. Men å bygge flere applikasjoner ved å begrense antall tjenester man tar i bruk kan føre til forsinkelser som kunne vært unngått med en annen måte å tenke på.

Nysgjerrig på Azure? Meld deg på vårt webinar om hvordan du bygger et data lakehouse i Azure

Les mer og meld deg på her

Heldigvis finnes det en annen måte å gjøre det på som kan gi organisasjonen muligheten til å jobbe mer effektivt, innovére raskere og dermed skape mer verdi. Når du utvikler applikasjonen din i Azure kan du oppskalere og nedskalere ressurser løpende etter behov – du trenger ikke å velge mellom A eller B. Azure gjør det enkelt og kostnadseffektivt å velge en annen og bedre tilnærming: A+B. I stedet for å velge en spesifikk tjeneste og tilpasse applikasjonen din rundt den velger du heller de tjenestene som sammen passer best til applikasjonen din.

Ved å tenke A+B kan du:

  • Velge det riktige verktøyet for jobben i stedet for å tvinge gjennom use caser til en forhåndsbestemt løsning
  • Innovére mer og gå raskere til markedet 
  • Akselerere moderniseringen av gamle applikasjoner og bygge nye cloud-native applikasjoner ved å gå for en modulbasert tilnærming og velge de riktige Azure-tjenestene til å kjøre applikasjonene dine på
  • Oppnå høyere prosess- og kostnadseffektivitet
  • Utvikle de beste applikasjonene skreddersydd etter ditt behov

Etterhvert som organisasjoner endrer måten å tenke strategi og ta beslutninger på fra et A eller B tankesett til å benytte seg av mulighetene som dukker opp ved et A+B tankesett er det flere nye faktorer man må ta stilling til.

I e-boken “How to Choose the Right Azure Services for Your Applications” kan du lese mer om hvordan du utnytter denne måten å tenke på til det fulle. Det brukes to spesifikke Azure-tjenester som eksempler, men prinsippene kan brukes på hvilken som helst Azure-tjeneste.

Les mer og last ned her

Mest populære