Gå til hovedsiden

Hva lukter et budsjett?

Fremtid, frisk høst-luft, fårikål eller mer fritid?

Nei, som regel ikke. Selv om det er fremtid, så kan det bli litt svett og støvete, og turen på fjellet eller i marka kan fort bli erstatte med noen ekstra timer bak PC-skjermen. Sjefen skal ha budsjettmalen, ferdig utkast eller prognosen for siste kvartal, helst i går!

Bilde ab hund og lam
Bilde av hund og lam fra jbl.no

Nei, som regel ikke. Selv om det er fremtid, så kan det bli litt svett og støvete, og turen på fjellet eller i marka kan fort bli erstatte med noen ekstra timer bak PC-skjermen. Sjefen skal ha budsjettmalen, ferdig utkast eller prognosen for siste kvartal, helst i går!

Hva gjør du?
Tar frem budsjettmalen fra i fjor, den med en del manuelle føringer. Hvor du må «klippe og lime» i timevis når du får dataene konsolidert. Og hva med kvaliteten? Ikke alle er like nøyaktige og de har tatt ulike forutsetninger. Du må korrigere, kontrollsjekke, summere bla bla bla.

Solen skinner fortsatt denne ettermiddagen og magen romler, du har en frist om å levere budsjettet.

Hva kan du gjøre? 
Bruke 50 % mindre tid på budsjettprosessen med å jobbe smartere!

Det dreier seg om å øke Excel kunnskapene, og få råd om gode arbeidsrutiner.

Vi har satt sammen et kurs skreddersydd for deg som vil øke kvaliteten på budsjettarbeidet, samtidig som du reduserer tiden på det tekniske arbeidet med 50 %. Du lærer også å automatisere analyser av tallmaterialet.

Vi bruker databasen Access sammen med Excel, slik at du hele tiden kan følge med på hvem som har rapportert i et rapporterings-dashboard og hente dataene automatisk inn i analysene. Du lærer også å bruke betinget formatering slik at avvik kommer tydelig frem.

Sjekk ut kurstider her!

Mest populære