Gå til hovedsiden

Slik reduserer du faren for feilansettelse

Hva koster det å ansette feil person? Prisen å betale kan være dyrere enn du tror. Her får du tipsene du trenger for å unngå feilansettelse.

Slik reduserer du faren for feilansettelse.
Slik reduserer du faren for feilansettelse.

Hva koster en feilansettelse?

Vanligvis står den beste kandidaten igjen til slutt etter en rekrutteringsprosess. Likevel kan det hende at en ansettelse er et feilgrep, så hva er konsekvensene dersom du gjør en feilansettelse?

En feilansettelse vil resultere i kostnader for virksomheten hva det gjelder rekruttering, omplassering og opplæring, og kostnadene kan nå store summer. Men en feilaktig og forhastet ansettelse kan også være dyrere enn du tror.

Er kandidaten en bra fit for virksomheten?

Business Area Director State & Private i Visma Enterprise AS
Selja von Zernichow, Business Area Director State & Private i Visma Enterprise AS.

Selja von Zernichow, Business Area Director (State & Private), har 15 års erfaring innen HR fra ulike bransjer og i ulike roller, og understreker at en feilansettelse kan påvirke bedriften langt større.

– En feilansettelse kan virke negativt på arbeidsmiljøet, og skape frustrasjon i teamet som må samarbeide med en person som ikke fungerer i sin stilling. Videre tar det mye av en leders oppmerksomhet å “offboarde” en feilansatt. Dette går ut over resten av teamet og kan også gå ut over resultater fordi lederen ikke får konsentrert seg om forretningen, leveranser og mål i tilstrekkelig grad, sier von Zernichow.

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende for gode resultater for virksomheten. Derfor er det viktige faktorer å ta i betraktning før du skal ansette.

– Det er viktig å ha dokumentert kompetansen til kandidaten godt, og vurdere dette opp mot kravene i stillingen. Gjennom dette skal du i så stor grad som mulig kunne predikere om kandidaten vil lykkes i jobben. Du må også gjøre en god vurdering hvorvidt kandidaten vil passe inn i kulturen og bidra positivt til miljøet, sier hun.

Ha en god plan for onboardingen

For å redusere farene for feilansettelse er det også viktig å benytte seg av metoder og verktøy i rekrutteringen, som sikrer en profesjonell prosess og god kandidathåndtering hele veien.

– Du må benytte seleksjonsmetoder som er treffsikre og predikerer jobbprestasjoner. Her bør en kombinasjon av strukturert intervju, evnetester og arbeidsprøver og case benyttes. I tillegg bør referanser velges kritisk og du bør gjennomføre et strukturert referanseintervju, sier von Zernichow.

Ikke nok med at dårlige rekrutteringsprosesser kan svekke bedriftens omdømme. Oppfølging etter en ansettelse er nesten like viktig som selve rekrutteringen.

– Gjennom en god onboarding sørger du for at den ansatte raskt kommer inn i stillingen og leverer som ønsket. Talenter og nye ansatte vil lett kunne føle en forventningsbrist i forhold til det som forespeilet dem i rekrutteringsprosessen, dersom de ikke følges opp tett og har en god plan for onboardingen, belyser von Zernichow.

– I verste fall risikerer du å miste en medarbeider du har jobbet hardt for å få. I det motsatte tilfellet, der du har oppdaget at du har rekruttert feil person i stillingen, er tett oppfølging og dokumentasjon avgjørende for å få avviklet personen i prøvetiden, legger hun til.

Hvor god er din virksomhet på rekruttering?

En godt utarbeidet rekrutteringsstrategi er viktig for å unngå feilansettelse.

Mangler du riktig verktøy? EasyCruit er laget for å forenkle rekrutteringsprosessen.

Les mer om EasyCruit

Mest populære