Gå til hovedsiden

Hva gjør du når kommunens lønnssystem ikke håndterer fleksitid?

Fleksitid er et gode som de fleste arbeidstakere i kommunen vet å sette pris på. Det gir hver enkelt mulighet til å ta styringen selv, men selvsagt innenfor gitte rammer. Mange lønnssystemer har ikke en funksjon for å føre fleksitid og ofte mister man oversikten. Det kan du gjøre noe med. 

Hva gjør du når kommunens lønnssystem ikke håndterer fleksitid

Ikke ha timebanken i Excel

Du har enkelte dager behov for å ta barna til legen, utføre et privat ærende eller rett og slett kanskje sove litt lenger en morgen. Da tar du det selvsagt igjen ved å jobbe ekstra i den andre enden av arbeidsdagen eller kanskje har du hatt et skippertak i forbindelse med å avslutte et prosjekt og har noen timer i «banken». Ja, hvor finnes denne banken med timer? Du bruker trolig et excel-ark som du deler med din nærmeste leder eller kanskje bare det er du som har oversikten – og knapt nok det.

Samordning av timer

Mange kommuner benytter lønnssystem som ikke har et integrert timeføringssystem som også holder orden på fleksitiden. Da må du ha et reservesystem – ofte i form av Excel eller lignende. Du som fører lønn for de ansatte i kommunen har ingen enkel oppgave med å følge opp hver enkelt ansatt sine pluss- eller minustimer. I tillegg finnes det en rekke ulike arbeidsavtaler, ulike arbeidstider og fleksitidsordninger.

Tidkrevende oppgaver

Mye av tiden din går med til å punche timelister og å sende ut e-post påminnelser om at medarbeidere må huske å fylle ut timelister. I tillegg skal du minne lederne om å godkjenne avspasering og feriedager. Det å håndtere de ansattes fleksitid uten å ha et system er en stor utfordring, med andre ord.

Her er argumentene dine for å skifte system

For å skape orden og gi de ansatte i kommunen rettferdig håndtering av arbeidstid har du behov for et system for timeregistrering som er integrert i kommunens lønnssystem. Slik kan du argumentere overfor IT-sjefen i din kommune:

  •   Vi kan ikke lenger bruke et lukket system som Office, hvor vi ikke har nok innsyn i hva hver enkelt fører som fleksitid
  •   Vi må ha fleksitid i skyen – åpent og enkelt tilgjengelig
  •   Systemet må være fleksibelt nok til at vi enkelt kan legge til brukere, kunder og prosjekter
  •   Systemet må kunne lages basert på våre behov. Mange andre kommuner har slike systemer, hvorfor ikke vi også?
  •   Systemet må kunne regne ut timer, fleksitid og timebank helt automatisk
  •   Vi mister ofte kontrollen – det har vi ikke råd til
  •   Har systemet også mulighet til å føre ferie, sykdom og annet fravær så er det fint
  •   Fleksitid bør integreres i vårt ERP (Enterprise and Resource Planning)
  •   Det skal være enkelt for ansatte å bruke og for lederne å attestere og godkjenne

Vær nøye med å samle data

For deg som jobber i disse systemene hver dag og ønsker å forenkle dagens prosesser og komme bort fra manuelle føringer og å bruke unødvendig tid på punching mellom lønnssystem og personlige Excel-ark, så skal du kartlegge deres behov godt før dere setter i gang med en integrasjon. Jo bedre data per ansatt og flere lokale forhold som tas inn i et nytt timeføringssystem, jo bedre data får du ut. Det vil utvilsomt forenkle den daglige bruken både for de ansatte, lederne og deg som til slutt skal godkjenne.

Gratis e-bok for Visma Tid

Mest populære