Gå til hovedsiden

Hva er EUs sikkerhetsmåned og hvorfor deltar Visma?

I oktober tar vi del i European Cyber Security Month (ECSM) for fjerde år på rad. Les mer om EUs årlige kampanje for å promotere IT-sikkerhet blant innbyggere og organisasjoner – og hvorfor vi deltar i kampanjen.

""

Hva innebærer EUs måned for IT-sikkerhet?

The European Cybersecurity Month (ECSM) er en årlig kampanje som drives av den europeiske unionen for å promotere IT-sikkerhet, eller cybersikkerhet, både blant organisasjoner og bedrifter og blant innbyggere i EU. Dette er et vitkig initiativ for å tilby oppdatert, digital informasjon gjennom å øke bevisstheten samt deling av retningslinjer. 

Makredskoordinator for sikkerhet i Visma, Helle Hobbelhagen, forklarer: 

“Sikkerhetsangrep blir stadig mer vanlig og ikke minst mer sofistikerte. Nettopp derfor er slike årlige kampanjer viktigere enn noen gang tidligere fordi det har som hensikt å bevisstgjøre og minne folk på farene rundt IT-sikkerhet.”

Hvert år fremmer kampanjen en tryggere bruk av Internett for EU-borgere, og arrangørene deler også nødvendig kunnskap og verktøy for å oppnå dette. Gjennom hele oktober gjennomføres det derfor hundrevis av aktiviteter gjennom hele Europa. Dette inkluderer blant annet konferanser, workshops, opplæring og webinarer som promoterer digital sikkerhet, cyberkriminalitet og cyberhygiene. 

Kampanjen koordineres av the European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) og Europakommisjonen

Les også: Dystre funn i Mørketallsundersøkelsen 2020

Hvorfor deltar vi i Visma i denne kampanjen?

Sikkerhet står sentralt i organisasjonen vår og vi anser ECSM som en viktig del av å etablere en enda sterkere sikkerhetskultur – både internt blant våre medarbeidere men også i det norske samfunnet. 

Spesielt nå som vi har vært inne i en global, pandemisk krise med enda flere sikkerhetsangrep enn hva vi opplever til vanlig ser vi at det må gjøres enda mer for å bevisstgjøre hva IT-sikkerhet er og hvilke farer som finnes. 

“En av våre viktigste prioriteringer i Visma er å bygge en sterk sikkerhetskultur både internt i selskapet og utenfor. Alle kan bli ofre for nettkriminalitet, og det er derfor viktig at selskaper bidrar til ECSM og hjelper til med å skape bevissthet om nettkriminalitet.

Når vi velger å bekjempe kriminalitet sammen med andre selskaper, står vi sterkere i vårt forsvar når vi blir utsatt for svindel og andre typer angrep. Kunnskap og opplæring innenfor dette temaet vil føre til et redusert antall ofre på sikt,” sier Isabel Quiroga Arkvik, Sikkerhetskommunikasjonssjef i Visma.

For fjerde år på rad deltar vi i Visma i denne viktige kampanjen med en rekke interne og eksterne IT-sikkerhetsinitiativer. I tillegg til å gjennomføre en sikkerhetskonferanse, SecCon, vil vi gjennomføre flere interne initiativer for Visma-ansatte, inkludert e-læringskurser, seminarer, stands og konkurranser.

Vil du lese mer om IT-sikkerhet, hvordan du sikrer dine egne – og bedriftens – data og hvordan du kan bygge en sikkerhetskultur i ditt selskap?

Lær mer om IT-sikkerhet

Mest populære