Gå til hovedsiden

Har du fått restskatt?

Alt du trenger å vite om restskatt, frister, renter og viktige datoer i forbindelse med skatteoppgjøret.

Frykter du restskatt for 2015?

Selvangivelsen for inntektsåret 2015 ble tilgjengelig i elektronisk form fra 31. mars 2016. Fra samme dato startet utsendingen av selvangivelsene på papir. På selvangivelsens siste side finner du det foreløpige skatteoppgjøret.

 

Skatteoppgjør for inntektsåret 2015

Endelig skatteoppgjør sendes først ut etter at skattemyndighetene har behandlet selvangivelsen din, herunder tatt hensyn til eventuelle korrigeringer. Skatteoppgjør for inntektsåret 2015 sendes ut puljevis, hvorav første pulje er ventet å være klart 22. juni 2016. Siste pulje sendes ut i perioden 3. august 2016 til 12. oktober 2016.

 

Betaling av restskatt innen 31. mai 2016

Har du fått restskatt for 2015? I så tilfelle lønner det seg å betale restskatten innen 31. mai 2016. Da slipper du nemlig å betale rentetillegg på restskattebeløpet. I praksis betyr dette at du har fått et rentefritt lån fra staten.

 

Rentesats

Restskatt renteDet er samme rentesats for rentetillegg og rentegodtgjørelse. Rentesatsen for skatteoppgjøret for 2015 er 0,56 prosent.

For tilgodebeløp på skatten, regnes rentene (rentegodtgjørelsen) fra 1. juli 2015 og frem til den datoen skattyter får tilsendt skatteoppgjøret. Tilbakebetaling av tilleggsforskudd som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai 2016, godtgjøres med renter fra 31. mai 2016 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Rentene på restskatten (rentetillegg) regnes fra 1. juli 2015 og frem til forfall for betaling av første termin for restskatten.

Tilleggsforskudd på restskatten betales enklest via nettbanken. Kontonummer og KID-nummer finner du på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

 

Betaling av restskatt etter 31. mai 2016

restskatt_betalingFristen for å betale restskatt under kr 1 000 er tre uker etter melding om skatteoppgjøret ble sendt, men likevel tidligst 20. august 2016. I år er 20. august en lørdag, hvilket innebærer at fristen utskytes til første virkedag som er mandag 22. august 2016. Restskatt over kr 1 000 deles i to terminer med betalingsfrist henholdsvis tre og åtte uker etter melding om skatteoppgjøret er sendt.

Får du skatteoppgjøret ditt i juni 2016 vil første termin forfalle til betaling 22. august 2016 og andre termin forfaller til betaling innen 26. september 2016.

Dersom du får skatteoppgjør i august 2016 eller senere vil første termin forfalle til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret var klart. Den andre terminen forfaller til betaling åtte uker etter at skatteoppgjøret var klart.

 

Forsinkelsesrente

Det er viktig å huske på at restskatten må betales selv om du har klaget på ligningen. Det påløper forsinkelsesrente dersom restskatten ikke betales til rett tid. Forsinkelsesrenten er for tiden 8,75 prosent.

 

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen skatterett. Om du har spørsmål knyttet til restskatt eller andre skratterettslige problem, ta kontakt med advokat Anne Kristin Meyer på telefon +47 952 05 350 eller epost.

Vi tilbyr nye kunder en uforpliktende vurdering av deres behov for advokathjelp.

 

I tillegg til skatterett jobber advokatene i Visma også med:

Merverdiavgift | Selskapsrett | Arbeidsrett | Fast eiendom | Kontraktsrett  | Personvern | Offentlige anskaffelser  | Insolvens og restrukturering | Pengekrav |  Tollrett

Mest populære